WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

SCBAMศุภรัตน์

บลจ. ไทยพาณิชย์ ชวนคลายร้อนเดือนเมษาฯ เปิดโผ 6 กองทุนคุณภาพ แนะทยอยสะสม-เสริมพอร์ตแกร่ง พร้อม ‘ยกเว้นค่าธรรมเนียม(*)’ เมื่อลงทุนผ่าน SCBAM FUND CLICK

          นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์ Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM เปิดเผยว่า ตราสารหนี้ยังเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจ จาก Bond Yield ที่ปรับตัวขึ้น ในขณะที่ ตลาดหุ้นโดยรวมเริ่มกลับมาฟื้นตัว จากแรงหนุนด้านการเปิดประเทศของจีนที่เร็วขึ้น ซึ่งทำให้เศรษฐกิจของหลายประเทศกลับมาขยายตัว ประกอบกับข้อมูลตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ออกมาดีกว่าคาด ทำให้ความกังวลต่อโอกาสเกิดเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ - ยุโรปลดลง โดยเฉพาะตลาดหุ้นเอเชียที่มีการฟื้นตัวอย่างโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ครั้งล่าสุด อาจเป็นการส่งสัญญาณว่าทิศทางเงินเฟ้อสหรัฐฯ เริ่มชะลอตัว ส่งผลให้ค่าเงินดอลล่าห์เริ่มมีแนวโน้มที่ทรงตัว/อ่อนค่า ซึ่งคาดว่าจะเป็นอีกปัจจัยหนุนให้กระแสเงินลงทุนไหลกลับเข้าฝั่งเอเชียมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีน ไทย เกาหลีใต้ และไต้หวัน ที่จะมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง SCBAM จึงมองเป็นจังหวะทยอยสะสมหรือเข้าลงทุนได้ทั้งในตลาดหุ้นและตราสารหนี้ เพื่อกระจายความเสี่ยงและหาโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ จึงคัดเลือก 6 กองทุนแนะนำ ที่มีการลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพดี พร้อมจัดแคมเปญพิเศษ “ยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อและสับเปลี่ยนเข้า” เมื่อลงทุนในกองทุนที่แนะนำ ผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click ตั้งแต่วันที่ 3 – 28 เมษายน 2566

 

4127 SCBAM

 

          สำหรับการลงทุนตลาดหุ้นเอเชีย SCBAM มีกองทุนที่สอดรับธีม Rising Asia อยู่หลายกองทุน โดยมีกองทุนที่แนะนำ คือ (1) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBAEM) และ (2) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBAEMHA) ซึ่งทั้ง 2 กองทุนจะลงทุนในกองทุนหลัก BGF Asian Growth Leaders Fund โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทของประเทศจีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ และประเทศในเอเชีย (ยกเว้นญี่ปุ่น) ที่มีศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจสูงและได้รับอานิสงค์การเปิดประเทศของจีนโดยกองทุน SCBAEMHA จะแตกต่างจากกองทุน SCBAEM คือมีสัดส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) นอกจากนี้ SCBAM มีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนกับประเทศที่มีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในประเทศ เช่น จีน และไทย ซึ่งมีการฟื้นตัวจากภาคการท่องเที่ยวและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีกองทุนที่แนะนำ คือ (3) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBCHEQA) ลงทุนในกองทุนหลัก Schroder International Selection Fund - All China Equity ที่คัดเลือกลงทุนในหุ้นจีนรายตัวจากหลากหลายอุตสาหกรรมของจีนครบทุกตลาด (All Shares) และมีศักยภาพเติบโตระยะยาว (4) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBTHAICGA) ลงทุนในหุ้นรายตัวของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีธุรกิจพื้นฐานดีและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงได้ในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นกองทุนที่ได้รับ Overall Rating 5 ดาวจากมอร์นิ่งสตาร์ (ประเภท Thailand Fund Equity Large-Cap, ณ 28 ก.พ. 2566) 

          ทั้งนี้ ตลาดลงทุนยังมีความผันผวนอยู่ จึงยังแนะนำกระจายความเสี่ยงการลงทุนบางส่วน ไปลงทุนกับตราสารหนี้คุณภาพอย่างตราสารภาครัฐ เพื่อเสริมโอกาสการรับผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นในช่วงที่ผ่านมาได้ โดยกองทุนตราสารหนี้ที่ SCBAM แนะนำคือ (5) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์ (SCBGLOB) ลงทุนในกองทุนหลัก T. Rowe Price Funds SICAV – Responsible Global Aggregate Bond Fund ที่เน้นลงทุนหลักในตราสารหนี้ภาครัฐทั่วโลก ซึ่งมีความปลอดภัย จึงมีโอกาสสร้างพอร์ตการลงทุนให้สมดุลจากการเติบโตของเงินลงทุนและกระแสเงินสดรับที่สม่ำเสมอ และ (6) กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ ตลาดเกิดใหม่ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBEMBOND) ลงทุนในกองทุนหลัก JPMorgan Funds – Emerging Markets Investment Grade Bond Fund เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพระดับ Investment Grade ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ กระจายความเสี่ยงการลงทุนตราสารในหลายอุตสาหกรรม ด้วยกระบวนการลงทุนที่เป็นระบบ โดยกองทุนได้รับ Overall Rating 5 ดาว จาก Morningstar (ประเภท Thailand Fund Emerging Market Bond, ณ 28 ก.พ. 2566)

 

*********************************

(*) การยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in fee) ต้องเป็นรายการซื้อที่สำเร็จก่อนเวลารับคำสั่งตามที่หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมรายการกำหนดไว้

 

การลงทุนในกองทุนรวมมิใช่การฝากเงิน และผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://scbam.info/3Gc2170 หรือสอบถามข้อมูลและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือ SCBAM Client Relations โทร. 02 777 7777 

 

สนใจเปิดบัญชีลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click ได้ที่ https://scbam.info/3dEjSFD

 

 

A4127

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!