WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

4803 KTAM AAM Award

KTAM ตอกย้ำความสำเร็จ คว้า 3 รางวัลชนะเลิศจากนิตยสาร Asia Asset Management

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTAM) ตอกย้ำความสำเร็จในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง โดยรับรางวัลชนะเลิศ Best of the Best Awards 2023 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Asia Asset Management นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย พร้อมกันถึง 3 รางวัล ได้แก่

          1. รางวัล Best Equity Manager ซึ่งรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุน และการบริหารจัดการสินทรัพย์ประเภทตราสารทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักลงทุน

          2. รางวัล Best Member Communications รางวัลนี้จัดว่าเป็นรางวัลใหม่ที่มีเป็นครั้งแรกในปีนี้ สะท้อนถึงความตั้งใจ ใส่ใจ ดูแลในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารการลงทุนต่างๆ ในหลากหลายช่องทาง เช่น Facebook, Line, TikTok, YouTube, IG, Twitter และ Blockdit เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อต้องการตอบโจทย์ lifestyle ที่แตกต่างกัน และต้องการทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายต่อนักลงทุนยิ่งขึ้น

          3. รางวัล CEO of the Year มอบให้แก่ คุณชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ แสดงถึงศักยภาพของ คุณชวินดา และทีมผู้บริหารของ KTAM ที่พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายตรงตามความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งผลักดัน และส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้รองรับกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

          ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต และผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

 

 

A4803

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

MTL 720x100

TU 720 x 109

sme 720x100

ธกส 720x100

SPALAI 720x100

PF 720x100

TOA 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!