WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

5011 SCBAM

บลจ. ไทยพาณิชย์ มองจังหวะเข้าสะสมหุ้นคุณภาพกับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจพื้นฐานแกร่ง พร้อม ‘ยกเว้นค่าธรรมเนียม(*)’ ตลอดเดือน พ.ค. เมื่อลงทุนผ่าน SCBAM FUND CLICK

          นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์ Executive Director กลุ่มกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM เปิดเผยว่า เศรษฐกิจหลายประเทศเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัว จากข้อมูลตัวเลขทางเศรษฐกิจ รวมถึงผลประกอบการของหลายบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมในไตรมาส 1 ที่เป็นไปในทิศทางเชิงบวก ตามแรงหนุนจากการเปิดประเทศของจีนที่เป็นปัจจัยหลักและส่งผลให้ภาคการผลิต-ภาคบริการ-การส่งออกมีการเติบโต รวมถึงแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณใกล้ถึงจุดสูงสุด ประกอบกับปัจจัยลบที่เข้ามากดดันเศรษฐกิจในช่วงก่อนหน้าได้สะท้อนต่อตลาดทุนไปค่อนข้างมากแล้ว SCBAM จึงมองเป็นโอกาสเข้าสะสมหุ้นคุณภาพในช่วงที่ตลาดหุ้นยังอยู่ในโหมดพักฐาน เพื่อรอรับจังหวะการฟื้นตัว และหาโอกาสสร้างผลตอบแทนให้กับพอร์ตลงทุนได้ในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มประเทศชั้นนำทางเศรษฐกิจหลักที่มีขนาดใหญ่ มีปัจจัยพื้นฐานแกร่ง และมีศักยภาพการฟื้นตัวได้ดี เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย SCBAM จึงจัดแคมเปญพิเศษให้กับผู้ลงทุนที่สนใจเข้าสะสมลงทุนในกลุ่มประเทศนี้ ผ่าน 5 กองทุนแนะนำ ด้วยแคมเปญพิเศษ “ยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อและสับเปลี่ยนเข้า” เมื่อลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2566

          สำหรับ 5 กองทุนแนะนำ เป็นกองทุนที่มีการบริหารแบบเชิงรุก (Active) เพื่อหาโอกาสสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นเหนือตลาดแบบไม่อิงกับดัชนี อันดับแรกคือ สหรัฐอเมริกา มีกองทุนที่แนะนำคือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBUSAA) ที่เน้นลงทุนในหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ที่มั่นคง และบริษัทกำลังขยายตัวซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยลงทุนผ่านกองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund ซึ่งกองทุนหลักจะวิเคราะห์หุ้นคุณภาพจากปัจจัยพื้นฐานเชิงลึกของหุ้นแบบรายตัว อันดับสองคือ กลุ่มประเทศยุโรป มีกองทุนที่แนะนำคือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBEUROPE(A)) ที่เน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพของยุโรป ทุกตลาด และทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเติบโตสูง และมีระดับราคาที่น่าสนใจ โดยลงทุนผ่านกองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund (กองทุนหลักได้รับ 4 ดาว มอร์นิ่งสตาร์ ประเภท EAA Fund Europe Flex-Cap Equity, ณ 31 มี.ค. 2566) อันดับสามคือ จีน มีกองทุนที่แนะนำคือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBASHARES(A)) ที่เน้นลงทุนในหุ้นจีน A-Shares ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มบริษัทที่มีฐานธุรกิจพื้นฐานดี มีศักยภาพเติบโตระยะยาว และจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ Shenzhen (SSE) และ Shanghai Stock Exchanges (SSZE) โดยลงทุนผ่านกองทุนหลัก Schroder International Selection Fund China A ซึ่งกองทุนหลักจะเลือกหุ้น Best idea ด้วยวิธี Bottom-up approach (กองทุนหลักได้รับ 5 ดาว มอร์นิ่งสตาร์ ประเภท EAA Fund China Equity - A Shares, ณ 31 มี.ค. 2566) อันดับสี่คือ ญี่ปุ่น มีกองทุนที่แนะนำคือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBJAPAN(A)) ที่เน้นลงทุนในหุ้นชั้นนำของบริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น หรือบริษัทมีรายได้จากประเทศญี่ปุ่น โดยลงทุนผ่านกองทุนหลัก Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio ซึ่งกองทุนหลักจะเลือกลงทุนในหุ้นประมาณ 25-40 บริษัท ที่อยู่ในช่วงปรับรูปแบบธุรกิจให้ตามเทรนด์สมัยใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโตระยะยาว (กองทุนหลักได้รับ 4 ดาว มอร์นิ่งสตาร์ ประเภท EAA Fund Japan Large-Cap Equity, ณ 31 มี.ค. 2566) และอันดับสุดท้าย คือ อินเดีย มีกองทุนที่แนะนำคือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBINDEQ(A)) ที่เน้นลงทุนในหุ้นบริษัทที่มีศักยภาพเติบโตระยะยาว และจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ Bombay Stock Exchange และ National Stock Exchange โดยลงทุนผ่านกองทุนหลัก UTI India Dynamic Equity Fund ซึ่งกองทุนจะเลือกลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพด้านการทำกำไร 

----------------------------------------

          (*) การยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in fee) ต้องเป็นรายการซื้อที่สำเร็จก่อนเวลารับคำสั่งตามที่หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมรายการกำหนดไว้

          การลงทุนในกองทุนรวมมิใช่การฝากเงิน และผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://scbam.info/3nd7VPl หรือสอบถามข้อมูลและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือ SCBAM Client Relations โทร. 02 777 7777 

          สนใจเปิดบัญชีลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click ได้ที่ https://scbam.info/3dEjSFD

 

 

A5011

Click Donate Support Web  

MTL 720x100

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!