WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

8863 Eastspring

บลจ.อีสท์สปริงวางกลยุทธ์เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ผ่านผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ จากความเชี่ยวชาญการลงทุนและเครือข่ายระดับโลก

          บลจ.อีสท์สปริง วางกลยุทธ์สร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากการผสานจุดแข็งที่ไม่เหมือนใครโดยเฉพาะความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและมุมมองเชิงลึกในตลาดการลงทุนไทย พร้อมด้วยความเชี่ยวชาญการลงทุนระดับโลก ให้ความสำคัญกับการสร้างทางเลือกคุณภาพและหลากหลายสำหรับการเกษียณ ด้วยเทคโนโลยีช่วยให้สมาชิกกองทุนมีความยืดหยุ่นในการจัดการพอร์ตผ่าน PVD Application ใหม่ที่จะเปิดตัวภายในปีนี้ มุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ Best in Class พร้อมวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผสานประโยชน์ของผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและประกันได้อย่างชาญฉลาด รวมทั้งเป็นผู้นำในการนำระบบการจัดการการลงทุนระดับโลกเข้ามาใช้ในประเทศไทยเพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงและสร้างความสำเร็จในการลงทุนให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม 

          นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า ท่ามกลางความผันผวนของตลาดการลงทุนทั่วโลก และความไม่แน่นอนด้านการเมืองในประเทศ จึงเป็นความท้าทายของอุตสาหกรรมกองทุนรวม ในการแสวงหาสินทรัพย์เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน ในขณะที่บลจ.อีสท์สปริง ภายหลังการควบรวมระหว่างบลจ.ทหารไทยและบลจ.ธนชาตสำเร็จ ได้ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมไปกับการสร้างความแข็งแกร่งของระบบงานภายในเพื่อเสริมศักยภาพ รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจำหน่าย พร้อมนำเทคโนโลยีมาเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับลูกค้าทั่วไป และลูกค้าสถาบัน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการสุทธิ (Asset Under Management หรือ AUM) อยู่ที่ 3.6 แสนล้านบาท และยังสามารถครองสัดส่วนการตลาดธุรกิจกองทุนรวมเป็นอันดับ 6 มีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการอยู่ที่ 3.3 แสนล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 6.87% (ข้อมูลจาก AIMC ณ 31 ธันวาคม 2565) 

          สิ่งที่โดดเด่น คือ การเป็นผู้เชี่ยวชาญในเอเชียที่มีมุมมองการลงทุนระดับโลก (Asia Expert with Global Access) ด้วยจุดแข็งของทีมงานด้านการลงทุนของบลจ.อีสท์สปริง ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า 15 ปี ผสานกับเครือข่ายระดับสากลของ Eastspring Investments ประเทศสิงคโปร์ ช่วยตอกย้ำความแข็งแกร่งด้านการลงทุน โดยเฉพาะการสร้างโอกาสในการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Funds หรือ FIFs) ส่งผลให้บริษัทฯ ครองสัดส่วนการตลาดอันดับ 1 ในกลุ่มกองทุนรวม FIF ประเภทตราสารหนี้ มีส่วนแบ่งตลาด 28% ด้วยมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ มูลค่ากว่า 1.7 หมื่นล้านบาท จากกองทุนรวม FIF ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครองสัดส่วนการตลาดอันดับ 2 ของอุตสาหกรรม ที่ 17% ด้วยมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ 1.18 แสนล้านบาท (ข้อมูลจาก AIMC ณ 31 ธันวาคม 2565)

 

8863 Eastspring ดารบุษป์

 

          “เรายังเป็นหนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ครอบคลุมและหลากหลาย จุดเด่นที่สร้างความแตกต่างของเราคือ การมีกองทุนให้เลือกหลากหลายทั้งในและต่างประเทศ และมีความยืดหยุ่นในการสับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ในหลากหลายรูปแบบ โดยเรามีโปรแกรมช่วยคำนวณการลงทุนสำหรับการแผนการเงินให้เกษียณสุข และ ลูกค้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถติดตามผลการลงทุนได้ทุกวัน 24 ชม. ตลอด 7 วัน โดย ส่งผลให้มีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ สิ้นปี 2565 กว่า 5.7 หมื่นล้านบาท (ข้อมูลจาก AIMC ณ 31 ธันวาคม 2565)” นางสาวดารบุษป์ กล่าว

          สำหรับกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แบรนด์อีสท์สปริงเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนเพิ่มมากขึ้น มี 3 แนวทาง คือ 1) มุ่งเน้นการสร้างทางเลือก พร้อมกับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีให้กับผู้ที่ประสงค์จะมีอิสระทางการเงินหลังเกษียณ ด้วยทางเลือกที่หลากหลาย และมีคุณภาพ รวมถึงมีความยืดหยุ่นในการจัดการพอร์ตการลงทุนได้ตามความต้องการผ่าน FundLink Online และ FundLink M Choice ซึ่งในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมาชิกจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด โดยสามารถเลือกการลงทุน และปรับสัดส่วนการลงทุนได้ ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้นจาก PVD Application ใหม่ที่จะเปิดตัวภายในปีนี้ 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็น Best in Class แล้ว บริษัทฯ ยังเตรียมนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผสานประโยชน์ของกองทุนรวมและประกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างชาญฉลาด เพื่อเป็นทางเลือกและส่วนประกอบในพอร์ตการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และ 3) การนำระบบงานด้านการจัดการลงทุนชั้นนำของโลกเข้ามาใช้ในประเทศไทย โดยเป็นระบบที่สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง ตลอดจนประเมินแหล่งที่มาของผลตอบแทน (Attribution Analysis) บน One Single Platform เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วและแม่นยำที่สุด ในการบริหารกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล 

          “เรามีความร่วมมือในการบริหารพอร์ตสินทรัพย์ลงทุนทั่วโลกในลักษณะ Multi Asset Portfolio Solutions ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารการลงทุนกว่า 25 ปี มีทีมผู้จัดการลงทุนดูแลกว่า 50 คนในภูมิภาคเอเชีย พร้อมด้วยเทคโนโลยี LOGOS ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยในการจัดพอร์ตและตัดสินใจในการลงทุนของ Eastspring Investments นอกจากนี้เรายังนำระบบด้านการจัดการลงทุนระดับโลก ที่ช่วยวิเคราะห์ด้านความเสี่ยง ตลอดจนประเมินแหล่งที่มาของผลตอบแทนบนแพลตฟอร์มเดียวเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วและแม่นยำอีกด้วย” นางสาวดารบุษป์กล่าว พร้อมเพิ่มเติมว่า 

          ในปีนี้ บลจ.อีสท์สปริง ประสบความสำเร็จจากผลการดำเนินงานด้านกองทุนรวม คือ การได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารหนี้ จากวารสารการเงินธนาคาร และด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประเภท Pooled Fund 7 ปีซ้อน (2558-2565) จากการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น จัดโดย สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งถือเป็นความภูมิใจ และสร้างความมั่นใจว่าบลจ.อีสท์สปริงสามารถบริหารจัดการการลงทุนเพื่อให้เป้าหมายทางการเงินของลูกค้าประสบความสำเร็จ

 

8863 Eastspring ยิ่งยง

 

          ด้านนายยิ่งยง เจียรวุฑฒิ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยถึงทิศทางการลงทุนในช่วงต่อจากนี้ ในมิติของเศรษฐกิจและการลงทุนในช่วงที่เหลือของปีนี้ประเมินว่า เศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวแต่อาจไม่ถึงกับถดถอย ขณะที่เศรษฐกิจจีนถึงแม้จะเติบโตต่ำกว่าที่คาด แต่เริ่มเห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการคลังเริ่มทยอยออกมา ทำให้ภาพของเศรษฐกิจโลกอาจเป็นลักษณะของการชะลอตัว ในส่วนของเงินเฟ้อที่กดดันธนาคารกลางต่างๆ ทั่วโลกในปีที่ผ่านมา ทำให้ต้องขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเพื่อชะลอเงินเฟ้อ ในปีนี้เงินเฟ้อเริ่มเห็นการชะลอตัวอย่างชัดเจน ส่งผลให้ปีนี้โดยเฉพาะไตรมาส 3 อาจเป็นการจบรอบของดอกเบี้ยขาขึ้นโดยเฉพาะฝั่งของสหรัฐฯ และอาจรวมถึงยุโรปด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามเราประเมินว่า เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงอีกสักระยะ ส่งผลให้การลงทุนยังมีความผันผวน

          “หากไปดูภาพของการลงทุนเราเริ่มเห็นการหยุดปรับประมาณการกำไรลดลงของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะสหรัฐฯและยุโรปที่เริ่มมีการปรับประมาณการกำไรเพิ่มขึ้น ขณะที่ระดับมูลค่าการซื้อขาย (P/E) บางดัชนีของตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มสูงขึ้น แต่ยังถือว่าอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยที่เป็น Fair Value เช่น ตลาดหุ้นโลก ตลาดหุ้นเอเชีย และยังมีบางตลาดที่ถือว่าอยู่ในระดับที่ยังถูกกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปีย้อนหลัง เช่น ตลาดหุ้นยุโรป และตลาดหุ้นเวียดนามเป็นต้น” นายยิ่งยงกล่าว พร้อมเพิ่มเติมว่า สำหรับคำแนะนำการลงทุนในช่วงที่เหลือของปีนี้ว่า การลงทุนยังมีความน่าสนใจ แต่ด้วยระดับราคาที่ขึ้นมาพอสมควรอาจต้องมีการกระจายการลงทุนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อลดการกระจุกตัวในการลงทุนในสินทรัพย์ใดเพียงอย่างเดียว หรือตลาดใดเพียงอย่างเดียว 

          ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน และผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 

 

A8863

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!