WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

9556 KAsset Suradetch

บลจ.กสิกรไทย เปิดตัว 5 กองทุนกลุ่ม Wealth PLUS เพิ่มทางเลือกเสริมพอร์ตให้รอดทุกความผันผวน

          บลจ.กสิกรไทย เผยภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีแนวโน้มชะลอลง ในขณะที่ Fed มีโอกาสคงดอกเบี้ยในระดับสูงได้นาน ทำให้ตลาดทุนอาจยังคงมีความผันผวนจากการปรับคาดการณ์ดอกเบี้ยในอนาคต จึงเสนอทางเลือกการลงทุนที่รับมือได้ทุกความผันผวนผ่านกองทุนกลุ่ม Wealth PLUS จำนวน 5 กองทุน ได้แก่ WP-LIGHT, WP-BALANCED, WP-SPARK, WP-SPEEDUP และ WP-ULTIMATE โดยมีนโยบายกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก (Asset Allocation) ทั้งตราสารหนี้ หุ้น และสินทรัพย์ทางเลือก ในสัดส่วนที่แตกต่างกัน ผ่านกองทุนรวมกสิกรไทยตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป เริ่มเปิดเสนอขาย 18 ก.ย.นี้

          นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคการบริโภค การบริการ และการจ้างงานที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ ประกอบกับเงินเฟ้อทยอยลดลงและเข้าสู่กรอบเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้ ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงมีโอกาสปรับขึ้นในอนาคต จึงยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นโลก อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อที่ทยอยปรับลงแต่ยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้ Fed มีโอกาสคงดอกเบี้ยที่ระดับสูงไว้นาน และจะพิจารณาพัฒนาการเงินเฟ้อในระยะถัดไป (Data Dependent) โดยช่วงที่นักลงทุนมีการปรับคาดการณ์ด้านอัตราดอกเบี้ย อาจสร้างความผันผวนต่อตลาดตราสารหนี้และหุ้นได้

          บลจ.กสิกรไทย จึงเสนอทางเลือกการลงทุนเพื่อให้พร้อมรับมือกับความผันผวนในทุกสภาวะตลาด ผ่านกองทุนน้องใหม่ภายใต้ชื่อ กองทุน Wealth PLUS ซึ่งเป็นกลุ่มกองทุนผสมที่มีการจัดพอร์ตการลงทุนแบบสำเร็จรูปในสัดส่วนการลงทุนที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนได้เลือกตามผลตอบแทนที่คาดหวังตั้งแต่ 2% ต่อปี ไปจนถึง 8% ต่อปี ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีให้เลือก 5 กองทุน ได้แก่ WP-LIGHT, WP-BALANCED, WP-SPARK, WP-SPEEDUP และ WP-ULTIMATE ซึ่งทั้งหมดมีนโยบายกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายประเภททั่วโลก (Asset Allocation) ทั้งตราสารหนี้ หุ้น และสินทรัพย์ทางเลือก ผ่านกองทุนรวมกสิกรไทยตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย มีกำหนดเปิดเสนอขายตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย. 66 เป็นต้นไป

 

9556 KAsset Wealth PLUS

 

          “สำหรับจุดเด่นของกองทุน Wealth PLUS นอกเหนือจากนโยบายการลงทุนที่เน้น การลงทุนแบบ Asset Allocation เพื่อให้สินทรัพย์แต่ละประเภททำหน้าที่สร้างผลตอบแทนในสภาวะตลาดที่แตกต่างกันแล้ว กองทุน Wealth PLUS ยังมี การปรับสัดส่วนการลงทุนในทุกๆ 3 เดือน อีกทั้งยังมี โมเดลควบคุมความเสี่ยง “Wealth PLUS Model” เพื่อป้องกันไม่ให้ผลตอบแทนติดลบหนักในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง โดยกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ และรอจังหวะปรับสัดส่วนการลงทุนให้กลับมาอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมอีกครั้งในไตรมาสถัดไป

          ทั้งนี้ นอกจากกองทุน Wealth PLUS ที่ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้เป็นรายกองแล้ว ผู้ลงทุนยังสามารถเลือกใช้บริการ Wealth PLUS ได้ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถกำหนดเป้าหมายการลงทุนได้ทั้งแบบปกติ และแบบ DCA ภายใต้ระบบการคัดเลือกกองทุนและระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนแต่ละราย โดยระบบจะช่วยเตือนให้ผู้ลงทุนทำตามเป้าหมายให้สำเร็จ อย่างไรก็ดี บริการ Wealth PLUS จะมีอยู่ในเฉพาะช่องทาง K PLUS เท่านั้น” นายสุรเดชกล่าว

          นายสุรเดชกล่าวเพิ่มเติมว่า บลจ.กสิกรไทย จัดโปรโมชั่นพิเศษในโครงการออมเบอร์ 5 ให้กับเฉพาะลูกค้าใหม่ที่สนใจอยากเริ่มต้นลงทุนในกองทุน Wealth PLUS เพียง 1) เปิดบัญชีกองทุนกสิกรไทยครั้งแรกพร้อมเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท ภายใน 30 พ.ย. 66 และ 2) เริ่มลงทุนแบบ DCA ภายใน 29 ธ.ค. 66 โดยลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท/เดือน ต่อเนื่อง 12 เดือน โดยผู้ที่เข้าเงื่อนไขทั้ง 2 ข้อ จะได้รับ Fund Back เป็นหน่วยลงทุน K-CASH มูลค่า 500 บาท เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ลงทุนในกองทุน Wealth PLUS ระหว่างวันที่ 18 ก.ย. 66 – 31 ต.ค. 66 ยังได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front-end Fee) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกช่องทางของกสิกรไทย และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888 หรือ ศึกษาข้อมูลเองที่เว็บไซต์ www.kasikornasset.com

 

 

A9556

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!