WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

8085 KAsset Wajana

บลจ.กสิกรไทย ชวนรายใหญ่ขยายพอร์ตให้มั่งคั่ง ส่ง K- CHAPE23A-UI ลุย Private Equity แดนมังกร

          บลจ.กสิกรไทย ชวนลูกค้ารายใหญ่ลงทุนระยะยาวประมาณ 9 ปี ผ่านกองทุน K-CHAPE23A-UI ที่ลงทุนหุ้นนอกตลาด (Private Equity) ในจีน ทั้งกลุ่มธุรกิจ Venture Capital และ Growth Capital ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี สุขภาพ และการบริโภค ซึ่งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาของรัฐบาลจีน และมีศักยภาพเติบโตเป็นผู้นำตลาดในอนาคต เปิดเสนอขายครั้งเดียว 24 ต.ค. – 2 พ.ย.นี้ เริ่มต้นลงทุน 1 ล้านบาท

          นายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์, CFA, Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มฟื้นตัว โดยเริ่มเห็นสัญญาณการมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทั้งภาคการผลิตที่กลับมาอยู่ในแดนขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน และภาคบริการที่อยู่เหนือระดับ 50 เป็นเดือนที่ 9 ติดต่อกัน ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย มองเห็นโอกาสเข้าทำกำไรในจีน โดยเฉพาะหุ้นนอกตลาด (Private Equity) ในจีน ซึ่งมีมูลค่าการระดมทุนสูงเป็นอันดับที่ 2 ของโลก จึงได้จัดตั้ง กองทุนเปิดเค ไชน่า ไพรเวทอิควิตี้ 23A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-CHAPE23A-UI) เพื่อเพิ่มโอกาสทางการลงทุน พร้อมเสริมความมั่งคั่งอย่างมั่นใจไปกับ Schroders Capital ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน Private Equity ในจีน โดยมีกำหนดเปิดเสนอขายครั้งเดียวในระหว่างวันที่ 24 ต.ค. – 2 พ.ย. 66 เริ่มต้นลงทุน 1,000,000 บาท

          นายวจนะกล่าวต่อไปว่า กองทุน K-CHAPE23A-UI มีนโยบายลงทุนผ่านกองทุน Schroders Capital Private Equity China VI S.C.S. (กองทุนหลัก) ที่ลงทุนในธุรกิจที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งกิจการ (Venture Capital) และธุรกิจที่อยู่ในช่วงเติบโตซึ่งต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจการ (Growth Capital) ผ่านการซื้อขายในตลาดรอง ซึ่งมีระดับราคาที่น่าสนใจ หรือ เป็นการร่วมลงทุน โดยเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโต และสอดคล้องกับแผนการพัฒนาของรัฐบาลจีน ได้แก่ เทคโนโลยี สุขภาพ และการบริโภค ซึ่งมีศักยภาพในการกลายมาเป็นกลุ่มบริษัทที่เป็นผู้นำตลาดในอนาคต อาทิ Lalamove แพลตฟอร์มส่งพัสดุที่เชื่อมต่อผู้ส่งสินค้ากับคนขับ, Xiaomi ผู้พัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, Pop Mart เครือร้าน Blind Box ของเล่นดีไซน์เนอร์ และ Hongene Biotech ผู้พัฒนาและผลิตวัตถุดิบยาและวัคซีนจาก mRNA ชั้นนำ

          “ความน่าสนใจของกองทุน K-CHAPE23A-UI อยู่ที่ 1) กองทุนมีการกระจายการลงทุนในหลายมิติ ทั้งด้านอุตสาหกรรม ช่วงของธุรกิจ ลักษณะการร่วมลงทุน และมีแผนลงทุนในกว่า 100 บริษัท โดยความผันผวนของผลตอบแทนในอดีตของกองทุนหลัก Schroders Capital China Private Equity ต่ำกว่าดัชนีหุ้นจีน MSCI All Share 2) กองทุนเรียกเงินลงทุนครั้งเดียว (Single Call) และมีอายุประมาณ 9 ปี ซึ่งสั้นกว่ากองทุนหุ้นนอกตลาดทั่วไป และ 3) กองทุนบริหารโดย Schroders Capital ซึ่งมีประสบการณ์การลงทุน Private Equity ในจีนมานานกว่า 15 ปี และมีเครือข่ายผู้จัดการกองทุน Private Equity ที่แข็งแกร่ง รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากทีม Schroders สวิตเซอร์แลนด์ จึงทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจได้” นายวจนะกล่าว

          นายวจนะกล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุน K-CHAPE23A-UI เหมาะสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ที่มีประสบการณ์การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่มีการลงทุนในตลาดหุ้นจดทะเบียนของจีนอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น A-Share หรือ H-Share สามารถเพิ่มโอกาสการลงทุนใน Private Equity ผ่านกองทุน K-CHAPE23A-UI ได้ โดยผู้ลงทุนต้องถือครองหน่วยลงทุนเป็นเวลาประมาณ 9 ปี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ผ่าน Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย และ บลจ.กสิกรไทย โดยติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ตามช่องทางดังกล่าว หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888

 

 

11191

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!