WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

11690 KWI VIETNAM

บลจ.เคดับบลิวไอ มองหลายปัจจัยหนุนตลาดหุ้นเวียดนามเติบโต สบโอกาสตลาดหุ้นปรับฐาน ออกกองทุน KWI VIETNAM IPO 20-28 พ.ย. นี้

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด มองเศรษฐกิจเวียดนามแนวโน้มเติบโตโดดเด่นในระยะยาว ขณะที่ตลาดหุ้นเวียดนามปรับฐานเป็นโอกาสเข้าลงทุน พร้อมเปิดเสนอขาย “กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เวียดนาม อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI VIETNAM)” ลงทุนครั้งแรกเพียง 1,000 บาท IPO 20-28 พฤศจิกายน นี้ 

          นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด (“บลจ.เคดับบลิวไอ”) กล่าวว่า “เวียดนามเป็นประเทศดาวเด่นแห่งอาเซียนที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับต้นๆ ของภูมิภาค โดยในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2563) มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปี (Average annual growth rate) ของ Real GDP สูงถึง 6.7% – 6.8% แม้ว่าปี 2563 ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ที่ทำให้เศรษฐกิจและภาคการผลิตต้องชะงักจากมาตรการล็อกดาวน์ แต่ในปี 2565 GDP ของเวียดนามฟื้นตัวด้วยอัตราสูงถึง 8.02% นับเป็นอัตราที่สูงที่สุดในทวีปเอเชีย และยังคงมีแนวโน้มเติบโตในระดับสูงอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยมีการคาดการณ์ GDP ปี 2566 และ ปี 2567 จะเติบโตที่ 4.7% และ 5.5% ตามลำดับ (ที่มา: The World Bank) 

          “ในส่วนของตลาดหุ้นเวียดนามนั้นปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงในช่วงปี 2564 แต่มีการชะลอตัวลงจากผลกระทบต่อเนื่องจากโรคระบาด COVID-19 การคุมเข้มด้านบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ความกังวลเกี่ยวกับสถาบันการเงินในประเทศ และในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมามีความผันผวนตามตลาดหุ้นทั่วโลก รวมทั้งการคาดการณ์ว่าสหรัฐอเมริกาจะยังคงนโยบายทางการเงินตึงตัวเพื่อควบคุมเงินเฟ้อประกอบกับการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างมีนัยสำคัญอันเป็นปัจจัยกดดันสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นเวียดนามเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นในปี 2566 และมีศักยภาพอย่างมากสำหรับการเติบโตในอนาคต ด้วยปัจจัยสนับสนุนหลายประการ อาทิเช่น โครงสร้างประชากรส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานและคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอีก 20 ปีข้างหน้า ทำให้มีความได้เปรียบในภาคอุตสาหกรรมแรงงานและมีจุดแข็งด้านต้นทุนค่าแรงต่ำ ความแข็งแกร่งของภาคการผลิตจากการที่บริษัทชั้นนำของโลกหลายแห่งย้ายฐานการผลิตมายังประเทศเวียดนาม ประกอบกับภาคอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วจากการขยายตัวของเมืองต่างๆ ที่ได้รับอานิสงส์จากการย้ายถิ่นฐานของประชากรเข้ามาทำงานในเมือง (Urbanization) รวมทั้งความสามารถในการค้าขายได้อย่างอิสระกับหลากหลายประเทศจากการทำข้อตกลงการค้าเสรีกับนานาประเทศ เป็นต้น 

          “ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ล้วนส่งผลให้การลงทุนโดยตรงในเวียดนาม ตลอดจนตลาดหุ้นได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญตลาดหลักทรัพย์เวียดนามยังมีแผนที่จะปรับเกณฑ์การซื้อขายหุ้นให้มีความเป็นสากลมากขึ้นเพื่อยกระดับตลาดหุ้นเวียดนามจาก Frontier Market เป็น Emerging Market ซึ่งจะยิ่งเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุนต่อนักลงทุนสถาบันทั่วโลก โดยในปัจจุบัน ค่า Forward P/E ของดัชนีโฮจิมินห์อยู่ที่ 11.7 เท่า ต่ำกว่าค่า Forward P/E เฉลี่ย 10 ปี ที่ 14.2 เท่า (ที่มา: Bloomberg) จึงเป็นระดับที่น่าสนใจลงทุน” 

          นายสุรเชษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “บลจ. เคดับบลิวไอ ได้เตรียมเปิดเสนอขาย กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เวียดนาม อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI VIETNAM) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (SGX-ST Main Board) บริหารจัดการโดย CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd. และได้แต่งตั้งให้ Fullgoal Asset Management (HK) Limited เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนใน USD Class Units ของกองทุนหลัก ซึ่งในปัจจุบันมีการซื้อขายใน 2 สกุลเงิน (Trading Currencies) ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) เป็นสกุลเงินหลัก และดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) เป็นสกุลเงินรอง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสกุลเงิน USD และ/หรือ SGD ตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ”

          กองทุน CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF (กองทุนหลัก) มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี iEdge Vietnam 30 Sector Cap Index ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีขนาดใหญ่และสภาพคล่องสูงสุดตามมูลค่าราคาตลาด (market capitalization) จำนวน 30 อันดับแรกซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยดัชนีดังกล่าวจะไม่รวมบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น อาวุธป้องกันตัว การพนัน ยาสูบ ยาเสพติด และแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ ดัชนี iEdge Vietnam 30 Sector Cap Index มีการถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดปรับด้วยสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float Market Capitalization) ซึ่งพิจารณาจากสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติ (foreign-ownership limits) โดยมีสัดส่วนรายหลักทรัพย์สูงสุดไม่เกิน 10% และสัดส่วนรายหมวดอุตสาหกรรมสูงสุดไม่เกิน 25%

          โปรโมชั่นสำหรับการลงทุนในช่วง IPO ลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) เหลือเพียง 0.50% และสำหรับผู้ลงทุนใหม่ที่ไม่เคยเปิดบัญชีโดยตรงและลงทุนกับทาง บลจ. เคดับบลิวไอ มาก่อน ยังมีสิทธิเข้าร่วม “โครงการออมเบอร์ 5” เพื่อรับของสมนาคุณพิเศษเป็นหน่วยของกองทุน KWI MONEY มูลค่า 500 บาท เพียงเปิดบัญชีและลงทุนครั้งแรกในกองทุน KWI VIETNAM ขั้นต่ำ 5,000 บาท พร้อมสมัครบริการ KWI Savings Plan เพื่อลงทุนแบบรายเดือนในกองทุนเดียวกันเป็นจำนวนเงินลงทุนที่เท่ากันทุกเดือน (Dollar Cost Averaging : DCA) จนครบ 12 เดือนภายในสิ้นปี 2567 ขั้นต่ำเดือนละ 500 บาท เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

          ผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.เคดับบลิวไอ โทร. 02-844-0123 หรือติดต่อผ่านช่องทาง LINE Official ID: @KWIAM หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (www.kwiam.com/th/our-distributors) หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kwiam.com

 

หมายเหตุสำคัญ: 

● การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือสูญเสียเงินต้นได้

● การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

● ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 

 

11690

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

SME 720x100 66

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

 

 

 

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!