WORLD7

BANPU2024

smed PIONEER 720x100

ABRDNพฤกษา

บลจ.อเบอร์ดีนมองตลาดเอเชียสดใส คาดโต 15-17% ชี้หุ้นไทยถูก - คาดปีนี้โตประมาณ 10%

          บลจ.อเบอร์ดีน ชี้ตลาดหุ้นเอเชียจะกลับมาสดใส หลังซบเซามา 2 ปี คาดบริษัทจดทะเบียนโต 15-17% ส่วนราคาหุ้นถูกกว่าตลาดสหรัฐ 35-40% แนะเลือกหุ้นธีมที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเศรษฐกิจและสังคม หุ้นพื้นฐานดี และมีกำไรเติบโตในระยะยาว ส่วนตลาดหุ้นไทย มีราคาถูก คาดกำไรจะโตไม่ต่ำกว่า 10%

          นางสาวพฤกษา เอี่ยมธงทอง Deputy Head of Equities - Asia Pacific, Asian Equities เปิดเผยว่า อเบอร์ดีนมองแนวโน้มตลาดหุ้นเอเชียในปีนี้น่าสนใจ จากกำไรจากผลดำเนินงาน (Earnings Growth) ที่คาดว่าจะโตประมาณ 15-17% หลังจาก 2 ปีที่ผ่านมามีผลการดำเนินการติดลบ ขณะที่มองว่าราคาหุ้นตอนนี้ถูกกว่าตลาดหุ้นสหรัฐ 35-40% รวมถึงการคาดการณ์เรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งคาดว่าจะมีเงินไหลเข้าตลาดหุ้นเอเชีย ทำให้ตลาดหุ้นเอเชียจะมีความโดดเด่นและสดใสในปีนี้ 

          สำหรับตลาดหุ้นไทย ปีนี้คาดว่าจะมีกำไรจากการดำเนินงานเติบโต 10% โดยธีมการลงทุนที่น่าสนใจ คือ กลุ่มสื่อสาร บริษัทที่เกี่ยวกับโกลบอลซัพพลายเชน กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มท่องเที่ยวและกลุ่มโรงพยาบาลยังเห็นการเติบโตที่ดี ซึ่งให้น้ำหนักลงทุนทั้งหุ้นขนาดใหญ่และเล็ก อย่างไรก็ตามมุมมองนักลงทุนต่างชาติมองตลาดหุ้นไทยมีราคาถูก แต่เติบโตน้อยกว่าตลาดอื่นมา 2 ปีแล้ว และมองว่าตลาดหุ้นไต้หวันและเกาหลีใต้น่าจะมีโอกาสเติบโตกว่า 

          “ปัจจัยพื้นฐานของตลาดหุ้นเอเชียมีแรงหนุนจากการเติบโตของกำไรบริษัท และภาคการบริโภคก็เป็นปัจจัยผลักดันในระยะยาว ซึ่งปีนี้คาดกำไรบริษัทในตลาดหุ้นจีนจะเติบโต 12-15% ส่วนตลาดอินเดีย ยังมีมุมมองบวก แม้ว่าราคาหุ้นปรับตัวสูงแล้ว และมีปัจจัยด้านการเมืองกดดัน แต่คาดว่ากำไรยังเติบโตได้ต่อเนื่อง ขณะที่ไต้หวันและเกาหลีใต้เติบโตแข็งแกร่ง จากการที่มีซัพพลายเชน AI เทคโนโลยี และคาดว่าครึ่งปีหลังบริษัทนอกกลุ่ม AI จะกลับมา หลังจากซบเซามา 2 ปี” นางสาวพฤกษากล่าว

          โดยกองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ (ABAPAC - กองทุนนี้มีความเสี่ยงระดับ 6) ลงทุนผ่านกองทุนหลักต่างประเทศที่ชื่อว่า abrdn Pacific Equity Fund SGD class ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตลาดหุ้นเอเชีย-แปซิฟิค ยกเว้นญี่ปุ่น ปัจจุบันมีน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นจีนน้อยกว่าดัชนี MSCI AC Asia-Pacific ex Japan ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิง (Benchmark) แม้ราคาหุ้นจีนถูก แต่ยังคงต้องจับตามองในด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งหากการประชุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในเดือน ก.ค. มีสัญญาณที่ดี อาจมีการเพิ่มน้ำหนักลงทุนหุ้นจีนมากขึ้น ซึ่งปีที่ผ่านมาได้ปรับพอร์ตลงทุนเน้นหุ้นรายตัวที่ได้รับผลบวกจากการบริโภคและมีความสามารถในการสร้างกำไร รวมถึงมีปัจจัยพื้นฐานดี

          ปัจจุบันกองทุน ABAPAC กระจายลงทุนในตลาดหุ้นจีน 20.07% ตลาดหุ้นอินเดีย 20.19% ตลาดหุ้นออสเตรเลีย 11.70% ตลาดหุ้นไต้หวัน 14.07% และเกาหลีใต้ประมาณ 9.01% ที่เหลือกระจายลงทุนในตลาดอื่นๆ (ที่มา: abrdn, 31 พฤษภาคม 2567) โดยมีให้เลือก 3 ชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า (ABAPAC) ชนิดเพื่อการออม (ABAPAC-SSF) และ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ABAPAC-RMF) 

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวน โทร. 02-352-3388 หรืออีเมล client.services.th@abrdn.com

 

 

          ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงการนำเสนอข้อคิดเห็น ซึ่งอาจแตกต่างจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริงได้และไม่ได้เป็นการแนะนำในการจัดพอร์ตการลงทุน น้ำหนักและธีมการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก กองทุนรวมต่างประเทศมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม

 

 

6906

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!