WORLD7

BANPU2024

smed PIONEER 720x100

11958 KAsset Thidasiri

บลจ.กสิกรไทย เชื่อเงื่อนไขใหม่ ThaiESG หนุนเสถียรภาพตลาดทุนไทย ชู 2 กองทุนหัวใจสีเขียวด้วยธีมรักษ์โลก Net Zero และ ESG Bond

          บลจ.กสิกรไทย เตรียมพร้อมขานรับกับเงื่อนไขใหม่ ThaiESG เชื่อว่าระยะเวลาถือครองที่ลดลงเหลือ 5 ปี และวงเงินลดหย่อนภาษีที่เพิ่มขึ้นเป็นสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท จะเพิ่มความสนใจให้ผู้ลงทุนและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้ามาลงทุนในตลาดทุนไทยได้มากขึ้น ชู 2 กองทุนรักษ์โลกสู่ความยั่งยืน “K-TNZ-ThaiESG” แชมป์กองทุน ThaiESG ด้วย AUM สูงสุดในอุตสาหกรรม และ “K-ESGSI-ThaiESG” กองทุนเสี่ยงต่ำ สร้างโอกาสทำกำไรจากตราสารหนี้ภาครัฐของไทยในกลุ่มความยั่งยืน 

          นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต, CFA, Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ร่วมกันแถลงมาตรการขับเคลื่อนตลาดทุนเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุนและเพิ่มเสถียรภาพให้กับตลาดทุนไทย โดยหนึ่งในแผนงานที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก นั่นคือ การปรับเกณฑ์การลงทุนในกองทุน ThaiESG

          นางสาวธิดาศิริกล่าวต่อไปว่า เงื่อนไขใหม่ของกองทุน ThaiESG ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาการถือครองขั้นต่ำที่ลดลงเหลือ 5 ปี นับจากวันที่ลงทุน และวงเงินลดหย่อนภาษีที่เพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท จะช่วยเพิ่มความสนใจให้กับผู้ลงทุน ทำให้ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้ามายังตลาดทุนไทย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออมและการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับการขยายขอบเขตการลงทุนหุ้นในตลาด SET และ mai ได้อีกไม่ต่ำกว่า 200 บริษัท จะช่วยเพิ่มโอกาสการลงทุนให้กับกองทุนจากตัวเลือกที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้เพิ่มขึ้นด้วย 

          “บลจ.กสิกรไทย เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการผลักดัน เพื่อให้เกิดความสำเร็จไม่ว่าจะการกำหนดนโยบายและกฏเกณฑ์จากภาครัฐ ความร่วมมือและผลักดันจากภาคธุรกิจ สถาบันการเงิน และแรงสนับสนุนจากผู้ลงทุน ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยเสริมและสร้างความยั่งยืนให้กับตลาดทุนไทยได้ในระยะยาว” นางสาวธิดาศิริกล่าว

          นางสาวธิดาศิริกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกองทุน ThaiESG ของ บลจ.กสิกรไทย มีให้เลือกลงทุนได้ 2 กองทุน ได้แก่ 1) กองทุน K-TNZ-ThaiESG ซึ่งเป็นกองทุนแรกของไทยที่มีเป้าหมายในการช่วยสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET100 TRI โดยกองทุน K-TNZ-ThaiESG มีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 1 ของอุตสาหกรรมในกลุ่มกองทุน ThaiESG และ 2) กองทุน K-ESGSI-ThaiESG เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ มีนโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐของไทยในกลุ่มความยั่งยืน ซึ่งกำลังเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2567 - 1 กรกฎาคม 2567 และจะเปิดเสนอขายภายหลัง IPO (Post-IPO) ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

          สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจกองทุน K-TNZ-ThaiESG และ K-ESGSI-ThaiESG สามารถเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 500 บาท พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษเมื่อลงทุนแบบ DCA ผ่านบริการ K-Saving Plan และ/หรือ DCA ผ่านแอป K-My Funds ในกลุ่มกองทุน ThaiESG/SSF/RMF กสิกรไทย รับ Fund Back สูงสุด 1,200 บาท โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 30 ธันวาคม 2567 ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888 หรือ ศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองได้ที่เว็บไซต์ บลจ.กสิกรไทย www.kasikornasset.com

 

          ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

 

 

7098

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!