WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

3593 DEXON

DEXON เดินหน้าโรดโชว์สายอีสาน จ.ขอนแก่น

          นางมัลลิกา แก่กล้า (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวชนนิกานต์ อรัญรัตน์ (ที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ DEXON พร้อมด้วย นายวิชา โตมานะ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ นายสมภพ เล็งเลิศผล (ที่ 1 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ 1 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และแกนนำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ร่วมด้วย นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น IPO ต่อนักลงทุนที่จังหวัดขอนแก่น

          ทั้งนี้ เป็นการเรียกความเชื่อมั่น ก่อนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 123.18 ล้านหุ้น ชูจุดเด่นผู้นำธุรกิจให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรม และสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีศักยภาพในการผลิตเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบและการประเมินความสมบูรณ์ของระบบท่อส่ง (Pipeline Integrity) โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

 

 

A3593

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!