WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

5900 TEKA

TEKA Kick Off โปรเจกต์ ESG เพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลที่ดี

          หลังจากพาบริษัทเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย ‘คุณศิริวรรณ ศักดิ์สุริยา’ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร ของบริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) หรือ TEKA ก็ไม่รอช้า เดินหน้าลุยโครงการ ESG (Environmental, Social, Governance : ESG) หรือโครงการความยั่งยืนที่คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยมีตัวช่วยที่ดีอย่างตลาดหลักทรัพย์และทีมที่ปรึกษามืออาชีพอย่าง Deloitte งานนี้ FC สบายใจได้เลยว่าธุรกิจของ TEKA จะเป็นธุรกิจที่ดีมีอนาคต พร้อมที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนตลอดไป... 

 

 

A5900

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

MTL 720x100

TU 720 x 109

sme 720x100

ธกส 720x100

SPALAI 720x100

PF 720x100

TOA 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!