WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

 

ฟิลลิปไลฟ์ เผยแผนการเติบโตของบริษัทในด้านเบี้ยประกันภัยและกำไร ตั้งเป้าเป็น InsurTech อันดับหนึ่งของประเทศไทย ภายใน 5 ปี

 

3658 PhillipLife 01

          บรรยากาศงาน “Meet the Press” นายธฤทธิ์ พรหมนารถ กรรมการผู้จัดการ (กลาง) นายปรีชา ไพบูลย์วุฒิโชค รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด (ซ้าย) และ นายอภิพงศ์ พงศ์เสาวภาคย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย-CAO (ขวา) ณ ห้อง Ratchadamri โรงแรม Eastin Grand Hotel Sathorn เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566

 

          ผู้บริหารบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นายธฤทธิ์ พรหมนารถ กรรมการผู้จัดการ นายปรีชา ไพบูลย์วุฒิโชค รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด B2B & B2C และ นายอภิพงศ์ พงศ์เสาวภาคย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-ฝ่ายขาย จัดแถลงข่าว ณ โรงแรม Eastin Grand Hotel Sathorn 

          นายธฤทธิ์ พรหมนารถ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟิลลิปประกันชีวิต เข้ามาร่วมงานกับบริษัท เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมประกันภัยทั้งประกันชีวิตและวินาศภัยกว่า 20 ปี เคยร่วมงานกับบริษัทชั้นนำในประเทศไทยและองค์กรระหว่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในหลายด้าน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพิจารณารับประกันภัย การจัดการกลยุทธ์องค์กร การจัดการช่องทางการขายต่างๆ เช่น การตลาดขายตรง การขายผ่านธนาคารและพันธมิตรทางธุรกิจ 

          นายธฤทธิ์ พรหมนารถ เผยถึง แผนการเติบโตของบริษัทในด้านเบี้ยประกันภัยและกำไรใน 5 ปี โดยเริ่มจากปีนี้ ซึ่งเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง (Year of Transformation) เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการสร้างเบี้ยประกันภัยใหม่ซึ่งมีความเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยช่องทางการขายแบบ Multi Channel อันได้แก่ ตัวแทนประกันชีวิต B2B B2C และ FA พัฒนา Digital Face to Face 

          นอกจากนี้ บริษัทยังมีเป้าหมายการเป็น InsurTech อันดับหนึ่งของประเทศไทย ภายใน 5 ปี และภายใต้แนวคิด One Phillip นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุนที่หลากหลาย (ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย กองทุนรวม หุ้น ประกัน Unit-Linked) ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า พัฒนาบุคลากรสู่ Financial Advisor 

          นายปรีชา ไพบูลย์วุฒิโชค รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด B2B & B2C เพิ่มเติมว่า บริษัทเน้นธุรกิจที่สร้างผลกำไรจากพันธมิตรหรือคู่ค้าและลูกค้าที่มีคุณภาพ เน้นผลิตภัณฑ์ประเภทสินเชื่อมากขึ้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของพันธมิตรและเพิ่มเครื่องมือการขายเพื่อสนับสนุนการขายของพันธมิตร 

          นายอภิพงศ์ พงศ์เสาวภาคย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-ฝ่ายขาย กล่าวถึง การสร้างตัวแทนใหม่ โดยเน้นที่ตัวแทนเต็มเวลา การสร้าง FA หรือที่ปรึกษาทางการเงิน โดยชักชวนให้ตัวแทนประกันชีวิตสอบขอรับใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน เพื่อให้สามารถขายประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 

 

3658 PhillipWealth Protection

 

 

A3658

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!