WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

กรมบัญชีกลาง

Display # 
Title Published Date Hits
กรมบัญชีกลางพัฒนาระบบ e-GP เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Blockchain เพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูล เริ่ม 3 เม.ย. 66     22 March 2023 883
กรมบัญชีกลาง เผยผลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง สำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล 22 March 2023 801
กรมบัญชีกลาง แจงกรณีการแชร์ข้อความเกี่ยวกับโทษของการมีบัตรประชารัฐผ่านสื่อไม่เป็นความจริง 22 March 2023 734
กรมบัญชีกลาง แจงเรื่องการเปลี่ยนระบบรับชำระเงินจากเครื่อง EDC เป็นแอปฯ ถุงเงิน สำหรับร้านค้าที่รับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 27 February 2023 1472
กรมบัญชีกลาง ออกแนวทางปฏิบัติ ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs 27 January 2023 1251
กรมบัญชีกลางเร่งประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณฯ 1 ต.ค. 66 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า 18 January 2023 1419
กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 12 January 2023 1395
กรมบัญชีกลาง ปรับเกณฑ์ขยายสิทธิเบิกจ่ายตรงค่ายารักษาโรคมะเร็ง 11 November 2022 1497
กรมบัญชีกลางเผยผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ 65 พร้อมสนับสนุนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ ปี 66 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 22 October 2022 1743
กรมบัญชีกลาง ก้าวสู่ปีที่ 132 เดินหน้าปฏิบัติงานเชิงรุก เพื่อกำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 07 October 2022 1575
กรมบัญชีกลาง มอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564'สานต่อนโยบายรัฐ ต่อยอดเศรษฐกิจ สู่อนาคตวิถีใหม่' 16 September 2022 1861
กรมบัญชีกลางพัฒนาระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) พร้อมใช้งานบน Google Chrome ตั้งแต่ 1 ส.ค. 65 เป็นต้นไป 20 July 2022 7058
กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เริ่มจ่าย 19 ก.ค. 65 12 July 2022 8075
กรมบัญชีกลางปรับปรุงระเบียบฯ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และชัดเจนในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 06 July 2022 6507
กรมบัญชีกลางเตรียมพร้อม ! ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างฯ เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 66 ให้คล่องตัว 06 July 2022 6717
กรมบัญชีกลางปรับเกณฑ์ขยายสิทธิเบิกจ่ายตรงค่ายารักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก 05 July 2022 5440
พันธบัตรออมทรัพย์ 'ออมเพิ่มสุข' ผลตอบแทนคุ้มค่า สร้างความมั่นคงระยะยาว จำหน่ายผ่านวอลเล็ต สบม. 13 มิถุนายน นี้ 30 May 2022 7635
กรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์สำหรับผู้ป่วยโรคนิวโรมัยอิลัยติส ออฟติกา ซึ่งเป็นโรคทางระบบประสาทที่เกิดจากภูมิคุ้มกันผิดปกติ ให้เบิกจ่ายตรงได้ เริ่ม 15 มิ.ย. 65 28 May 2022 7809
กรมบัญชีกลางอัปเดตการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่ พ.ค. 65 เป็นต้นไป 29 April 2022 10420
กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 23 เม.ย. 65 22 April 2022 9652
กรมบัญชีกลางปรับเกณฑ์ขยายสิทธิเบิกจ่ายตรงรักษาโรคมะเร็งเพิ่มเติม 06 April 2022 7151
กรมบัญชีกลาง ปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) (ฉบับที่ 6) เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนจริง 31 March 2022 7450
กรมบัญชีกลางพร้อมขึ้นระบบ New GFMIS Thai ทั่วประเทศ ดีเดย์! 4 เม.ย. 65  30 March 2022 7127
กรมบัญชีกลางแจงกรณีเพิกถอน บริษัท บูรพาฯ ออกจากรายชื่อผู้ทิ้งงานของ กฟภ. ในโครงการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี มูลค่า 125 ล้านบาท 23 March 2022 9405
กรมบัญชีกลางเปิดหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 ‘ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการเงินการคลังภาครัฐ’ มุ่งเสริมศักยภาพและสร้างเครือข่ายการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ 20 March 2022 9098

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!