WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1ALBUM

กรมบัญชีกลาง ชี้แจงข่าวลือเกี่ยวกับการปรับบำนาญ ไม่เป็นความจริง!! 

นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่มีการแชร์ข้อความในสื่อออนไลน์ซ้ำๆ เกี่ยวกับการยกเลิกบำนาญ การลดเงินบำนาญ การเพิ่มเงินบำนาญ และการรื้อระบบบำนาญ เป็นต้น ซึ่งข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง และก่อให้เกิดความเข้าใจผิดให้แก่ผู้รับบำนาญ กรมบัญชีกลาง ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลเกี่ยวกับเงินบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ ขอชี้แจงว่า ปัจจุบันกรมบัญชีกลางยังไม่ได้รับนโยบายให้ลดหรือเพิ่ม

รวมทั้งยกเลิกการจ่ายเงินบำนาญให้แก่ข้าราชการบำนาญ อีกทั้ง พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้นิยามคำว่าบำนาญ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน กล่าวคือ มีเจตนารมณ์ที่จะตอบแทนการเสียสละปฏิบัติงานให้กับประเทศมาด้วยดีเป็นระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น จึงขอเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่าหลงเชื่อ อย่าแชร์ข้อความดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางต่างๆ ของกรมบัญชีกลางเท่านั้น  

“ปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพยังคงแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง โทรศัพท์ไปหลอกลวงให้ผู้รับบำนาญอัปเดตปรับปรุงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร อำนวยความสะดวกในการยื่นขอรับบำนาญของข้าราชการที่เกษียณอายุหรือลาออก หรือให้กดลิงก์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับเงินบำนาญ 2 รอบต่อเดือน เป็นต้น 

ซึ่งอาจทำให้ผู้ที่ได้รับการติดต่อได้รับความเสียหายหากหลงเชื่อ ขอเน้นย้ำว่า กรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้รับบำนาญ หรือทายาทของผู้รับบำนาญที่เสียชีวิตไปแล้ว เพื่อที่จะให้ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้รับบำนาญ หรือการโทรแจ้งรับสิทธิสวัสดิการต่างๆ

การยกเลิกจ่ายบำนาญ รวมทั้งการส่ง sms ให้กดลิงก์ ให้ดาวโหลดข้อมูล ให้แอดไลน์เพิ่มเพื่อน หรือให้สแกนใบหน้า สแกน QR Code ขอให้ทุกท่านอย่าหลงเชื่อ อย่าให้ข้อมูลส่วนตัว อย่ากดลิงก์ อย่าสแกน และอย่าแอดไลน์บุคคลแปลกหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่แอบอ้างชื่อผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ ที่มาจากกรมบัญชีกลาง โดยขอให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางต่างๆ ของกรมบัญชีกลาง ดังนี้

- เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 

- facebook (กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department) 

- YouTube (กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง) 

- instagram (cgd_news) 

- twitter (@Newscgd) 

- tiktok (กรมบัญชีกลาง cgd_news) 

- CGD Application

หากมีข้อสงสัยให้โทรสอบถาม Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 (60 คู่สาย)” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว

 

Click Donate Support Web  

gpf 720x100 66

CKPower 720x100

MTL 720x100kbank 720x100 66

SME 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100

TVI 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!