WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1AEX19

ศุลกากรไทย ร่วมกับ ศุลกากรเกาหลี จัดการสัมมนาสรุปผลปฏิบัติการไซเรน 2

ศุลกากรไทยร่วมกับ ศุลกากรเกาหลีจัดการสัมมนาสรุปผลปฏิบัติการไซเรน 2 โดยมีนายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ รองอธิบดี รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร เป็นประธาน ณ โรงแรม อาวานี พัทยารีสอร์ท จังหวัดชลบุรี  

นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ รองอธิบดี รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร เปิดเผยว่า จากนโยบายของนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร ให้เข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาและออกนอกราชอาณาจักร โดยร่วมมือกับศุลกากรประเทศต่างๆ จึงมอบหมายให้นายถวัลย์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปรามประสานกับศุลกากรต่างประเทศ เพื่อดำเนินการประสานนโยบายดังกล่าว สำหรับประเทศสาธารรัฐเกาหลี กรมศุลกากร ได้เปิด ปฏิบัติการไซเรน 1 ตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 และเปิดปฏิบัติการไซเรน 2 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

สำหรับ การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม อาวานี พัทยารีสอร์ท จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของศุลกากรทั้ง 2 ประเทศ ได้ร่วมกันวิเคราะห์เป้าหมายที่มีความเสี่ยง ในการตรวจสอบพัสดุ และการตรวจสอบผู้โดยสาร พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติด

นายพงศ์เทพ กล่าวต่ออีกว่า การปฏิบัติการไซเรน เป็นความร่วมมือในการสกัดกั้นยาเสพติดระหว่างประเทศ เพื่อปกป้องสังคมของ 2 ประเทศให้พ้นภัยจากยาเสพติด โดยที่ผ่านมาสามารถตรวจยึดยาเสพติดประเภทต่างๆ ได้ทั้งสิ้น 49 คดี น้ำหนักรวมกว่า 72 กิโลกรัม

 

Click Donate Support Web  

 

Banner GPF720x100 PX

kasat 720x100CKPower 720x100MTL 720x100TU720x100sme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

TOA 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!