WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

กรมสรรพากร

Display # 
Title Published Date Hits
  ‘จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์’ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้ผู้บริหารกรมสรรพากร 02 June 2024 9211
กรมสรรพากร ขอความร่วมมือในการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 ให้ครบถ้วน  26 May 2024 6799
การตรวจสอบและรับรองบัญชีในกิจการที่เกินความรู้ ความสามารถของตนที่จะปฏิบัติงานได้ 23 April 2024 11229
กรมสรรพากร ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกสำหรับค่าตอบแทน ที่กระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของ COVID -19 ในปีภาษี 2566 19 March 2024 9531
กรมสรรพากร ออกมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการระดมทุนด้วยโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) 14 March 2024 9657
สรรพากร แจ้งเตือนใกล้สิ้นสุดกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ประจำปีภาษี 2566 แล้ว 14 March 2024 9846
ครม. ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา ออกไปอีก 5 ปี และเพิ่มเติมการยกเว้นภาษีสำหรับการบริจาคทรัพย์สินให้แก่ กสศ. ให้เหมือนกันกับการบริจาคทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษา 29 December 2023 4952
กรมสรรพากร เผยหลักเกณฑ์มาตรการ 'Easy E-Receipt'ลดหย่อนสูงสุด 50,000 บาท เริ่ม 1 มกราคม 2567 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567 เฉพาะที่ได้รับ e-Tax Invoice หรือ e-Receipt เท่านั้น 22 December 2023 4558
กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากร ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว (VAT Refund for Tourists: VRT) 30 November 2023 4385
กรมสรรพากร ตอบรับนโยบายรัฐบาล ออกมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย 23 November 2023 3914
สรรพากร กำหนดให้นายจ้างยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1 ก และ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เริ่มปี 2567 เป็นต้นไป 30 September 2023 4429
กรมสรรพากร-จุฬาฯ ผสานความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ และรายวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านการบริหารจัดการและการจัดเก็บภาษี แห่งแรกของไทย 18 September 2023 4125
กรมสรรพากร มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การประชุม SGATAR ครั้งที่ 52 04 June 2023 1961
หน้าที่ของผู้ประกอบการนิติบุคคลและผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีในการจัดทำและตรวจสอบงบการเงิน 16 May 2023 1684
สรรพากร ยืนยันยังไม่มีการจัดเก็บภาษีการเดินทาง เป็นการสำรวจความคิดเห็นตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น 08 May 2023 2241
สรรพากร ผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งเตือนประชาชนระวังแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 01 May 2023 2001
กรมสรรพากร ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ 'Shopee' ให้เป็นหน่วยรับชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต ช่วยให้ผู้เสียภาษีสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 01 May 2023 1926
'ซัยโจ เด็นกิ' ชี้แจงกรณีปัญหาการติดตั้งระบบปรับอากาศอาคารกรมสรรพากร บริษัทฯ ได้ติดตั้งถูกต้องตาม TOR และกรมสรรพากรได้ตรวจรับงานครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 07 April 2023 2379
กรมสรรพากร ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีจากโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) 11 March 2023 2343
กรมสรรพากร ขยายระยะเวลาสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีการจ้างแรงงานผู้พ้นโทษ 11 March 2023 2226
กรมสรรพากร สนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 2 เท่า สำหรับการบริจาคเพื่อสนับสนุนการกีฬา ผ่านระบบ e-Donation   11 March 2023 2313
สรรพากร ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเงินให้แก่กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมออกไปอีก 3 ปี 11 March 2023 2266
กรมสรรพากร ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand Plus Package) ออกไปถึง 31 ธันวาคม 2568 11 March 2023 2253
กรมสรรพากร ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน ปีภาษี 2565 22 February 2023 2111
โค้งสุดท้าย มาตรการภาษี 'ช้อปดีมีคืน' ปี 2566 13 February 2023 2161
ตำรวจไซเบอร์แนะ 7 ขั้นตอน ป้องกันสรรพากรเก๊หลอกยื่นภาษีประจำปี 27 January 2023 2458
กรมสรรพากร ขยายเวลามาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice & e-Receipt และระบบ e-Withholding Tax 25 January 2023 1966
สรรพากร แนะประชาชน โทร 1161 สอบถามข้อเท็จจริง อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ 21 January 2023 2140
สรรพากร ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 27 December 2022 1834
สรรพากร เผยหลักเกณฑ์บริจาคให้สถานศึกษาผ่าน e -Donation หักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2567 27 December 2022 1781

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!