WORLD7

BANPU2024

smed PIONEER 720x100

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

Display # 
Title Published Date Hits
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล) มอบนโยบายการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 16 May 2024 7296
เศรษฐกิจการคลัง ความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา 17 March 2024 10007
มาตรการส่งเสริมงานศิลปะและรถยนต์โบราณ (Classic Cars) 14 March 2024 10737
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ทั้งระบบ กระทรวงการคลังร่วมกับ ธปท. เสนอแนวทางส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น 22 December 2023 4624
IMF-World Bank Group ปี 2569 ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม พร้อมเชิญชวนเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การประชุม 30 November 2023 3477
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เป็นวาระแห่งชาติ 30 November 2023 3389
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ผนึก กอช. และกรุงไทย เปิดตัวบริการ ‘ออมเพลิน’ บนแอปฯ เป๋าตัง หนุนสะสมเงินออมระยะยาว สร้างหลักประกันมั่นคงให้แรงงานนอกระบบ 28 November 2023 4394
รมช. กฤษฎา เปิดงานสัมมนา Fis and Fin Forum 2023 21 October 2023 4786
การลงนามบันทึกความเข้าใจในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2569  15 October 2023 5022
การประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 02 May 2023 1928
สวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มใช้สิทธิในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 สำหรับผู้ยืนยันตัวสำเร็จ 02 April 2023 2408
การใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2560 และ ปี 2561 และผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ปี 2565 02 April 2023 2489
การกำหนดแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจการให้เช่าซื้อ และการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์และการขยายอายุมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ (ระยะเวลา 1 ปี) 11 March 2023 2285
การกำหนดแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจการให้เช่าซื้อ และการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์และการขยายอายุมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ (ระยะเวลา 1 ปี) 11 March 2023 2318
ประชารัฐสวัสดิการใหม่สำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565  11 March 2023 2540
คลังเตือนภัยระวัง มิจฉาชีพ แอบอ้างปล่อยเงินกู้ แนะเช็คข้อมูลก่อนทำธุรกรรม 27 January 2023 2121
ความคืบหน้าการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบคุณสมบัติ 46 แห่ง 16 January 2023 2383
มาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยปี 2565 ของกระทรวงการคลัง 18 October 2022 2125
โครงการคนละครึ่งและโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้คะแนนระดับ ‘ดีมาก (A)’จากการประเมินผลโครงการหรือแผนงานภายใต้ พ.ร.ก. เงินกู้ฯ 30 September 2022 2130
คนละครึ่ง 3 โครงการรวม 40.95 ล้านราย ยอดใช้จ่ายสะสม 70,458.8 ล้านบาท 02 May 2022 12083
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2565 ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง 3.5 27 April 2022 8891
‘การเงินยั่งยืน: การระดมทรัพยากรทางการเงิน เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจยุคหลังโควิด-19’ 09 April 2022 10788
คลัง ฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ ทยอยลดสัดส่วนขาดดุลต่อ GDP ในอีก 5 ปีข้างหน้า 30 March 2022 7393
คนละครึ่ง 4 มีผู้ใช้สิทธิ 23.67 ล้านราย มีใช้จ่ายรวม 28,310.3 ล้านบาท ประชาชนจ่าย 14,346.6 ล้านบาท และรัฐจ่าย 13,963.7 ล้านบาท 16 February 2022 15803
การใช้สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 วันแรก 02 February 2022 14869

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!