WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1อ้างชื่อแบงก์

อ้างชื่อแบงก์ชาติและกระทรวงการคลัง ข่มขู่ประชาชนให้โอนเงินยืนยันตัวตน

       อย่าหลงเชื่อ(!)(!)(!) เอกสารปลอมอ้างชื่อแบงก์ชาติและกระทรวงการคลัง ข่มขู่ประชาชนให้โอนเงินยืนยันตัวตน เพื่อปลดล็อกและยกเลิกการอายัดวงเงินในบัญชี

            (sparkle)(sparkle)(sparkle)ขอย้ำอีกครั้งว่า แบงก์ชาติไม่ทำธุรกรรมทางการเงินโดยตรงกับประชาชน 

            (phone)แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน ติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 1213

 

Click Donate Support Web  

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!