WORLD7

BANPU2024

smed PIONEER 720x100

GLOOpen

สำนักงานสลากฯ มอบรางวัล 3 ทีมนวัตกรรม ในโปรเจกต์ GLO Open Innovation Challenge 2024

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) จัดกิจกรรมโครงการประกวดนวัตกรรม GLO Open Innovation Challenge 2024 รอบตัดสินโดยมี พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธาน และนายทวีป วุฒิบาทุกาจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 กรุงเทพฯ

พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า การจัดประกวด GLO Open Innovation Challenge ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการนำนวัตกรรมมาต่อยอดในการใช้งานของสำนักงานสลากฯ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลให้ทันสมัย

ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้ง โครงการฯ ยังมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายนวัตกร และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบ คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ หรือสิ่งประดิษฐ์ ให้สำนักงานสลากฯ ได้นำมาต่อยอดและประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต

GLOOpen

กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก ผ่านการคัดเลือก 30 ทีม จากนั้นมีการจัดกิจกรรมเวิร์กชอป คัดเลือกเหลือ 15 ทีม และรอบ 6 ทีมสุดท้ายตามลำดับ ซึ่งในรอบตัดสินนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายตรียุทธ พรหมศิริ หัวหน้าสาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

นายชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี และนายวสันต์ เจนร่วมจิต หัวหน้ากองนวัตกรรม สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน โดยทีมที่ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม AiHUB นำเสนอนวัตกรรม 'AiCHECK' รับเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ, อันดับ 2 ได้แก่ ทีม Akinz นำเสนอนวัตกรรม “GLO E–Lottery” รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ และอันดับ 3 ได้แก่ ทีม FORTUNE80 นำเสนอนวัตกรรม “สลากฯ แชร์โชค (Salak Share Choke)” รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

พันโท หนุน กล่าวว่าโครงการฯ ดังกล่าว นอกเหนือจากเป็นการสร้างความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสสังคมได้รู้จักสำนักงานสลากฯ ในมุมมองที่มีความตั้งใจในการนำนวัตกรรมมาใช้ในผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน และโครงการลักษณะนี้จะมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่สนใจ ได้ร่วมกันนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ เกี่ยวกับนวัตกรรมที่จะทำให้สำนักงานสลากฯ ได้เพิ่มพูนศักยภาพในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความสะดวก ปลอดภัยและตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนต่อไป สามารถติดตามข่าวสารโครงการต่างๆของสำนักสลากฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.glo.or.th, FacebookFanpage : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ Line Official : GLO Lottery

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!