WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

 

สหพัฒน์เดินหน้าโครงการ ‘Green PLEASE by SPC’ ส่งเสริมการใช้ขวดพลาสติกอย่างคุ้มค่าร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

          สหพัฒน์ส่งเสริมพนักงานในองค์กรให้ตระหนักถึงการใช้ขวดพลาสติกอย่างคุ้มค่า เดินหน้าโครงการ “Green PLEASE by SPC” รวบรวมขวดพลาสติก PET ส่งมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปผลิตชุด PPE เล็งต่อยอดเปิดรับพลาสติก ยืด-หด เพิ่ม ในกลุ่ม Bubble Wrap และ Shrink Film เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 

3649 SPC Chailada

 

          นางชัยลดา ตันติเวชกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หนึ่งในภารกิจที่บริษัทฯ ดำเนินการควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด คือ การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมาได้มุ่งสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในองค์กร และชุมชนภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ “Green PLEASE by SPC” ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการฯ เมื่อปลายปี 2564 ได้รวบรวมขวดพลาสติกส่งมอบให้กับโครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ” และ “YOUเทิร์น” ได้ถึง 169 กิโลกรัม สามารถนำไปผลิตชุด PPE ไปเป็นเสื้อเกราะปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 และโรคติดเชื้ออื่นๆ ได้ 550 ชุด โดยในปีนี้สหพัฒน์ยังคงเดินหน้าโครงการ “Green PLEASE by SPC” อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกันบริจาคขวดพลาสติกใส PET ที่ใช้แล้วพร้อมส่งมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 

3649 GreenPLEASEbySPC

 

          ล่าสุดเมื่อเร็วๆ นี้ สหพัฒน์ได้มอบขวดจำนวน 13,300 ขวด หรือ 200 กิโลกรัม ส่งมอบให้กับโครงการ มือวิเศษกรุงเทพ “แยกเพื่อให้...พี่ไม้กวาด” เพื่อนำขวดไปผลิตเป็นชุด PPE ให้แก่พนักงานรักษาความสะอาดสวมใส่ตอนปฏิบัติหน้าที่ โดยการผลิต 1 ชุด ใช้ขวดจำนวน 42 ขวด ขวดพลาสติกที่บริจาคทั้งหมดสามารถผลิตชุดเรืองแสงให้พนักงานทำความสะอาดได้จำนวน 316 ชุด 

          โครงการ “Green PLEASE by SPC” เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ขวดพลาสติกอย่างคุ้มค่า สามารถนำไปพัฒนาให้เป็นชุดปกป้องพี่ไม้กวาด (ชุดเรืองแสง) แบบใช้ซ้ำได้ โดยในโครงการนี้สหพัฒน์ได้จัดตั้งตู้คัดแยกขวดพลาสติกให้พนักงานสามารถแยกส่วนขวด ฝา และฉลากของขวดเพื่อให้ง่ายต่อการรีไซเคิลเริ่มจากภายในบริษัทของเรา ซึ่งตั้งเป้าหมาย เดือนละ 1,000 - 2,000 ขวด และรวบรวมส่งต่อให้โครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป” นางชัยลดา กล่าว 

          อย่างไรก็ดี ในอนาคตจะมีการต่อยอดโครงการ “Green PLEASE by SPC” นอกจากการรวบรวมขวดพลาสติกใส PET แล้ว จะเปิดรับพลาสติก ยืด-หด เพิ่ม ในกลุ่ม Bubble Wrap และ Shrink Film ขยายผล เพิ่มพื้นที่ และขยายเวลาการจัดโครงการนี้ต่อไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน

 

 

A3649

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!