WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

11803 Viriyah

วิริยะประกันภัย มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ‘สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน’ ปีที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          นายณัฐพงศ์ บุญเย็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน และศูนย์ซ่อมมาตรฐาน ในพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ลงพื้นที่มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ภายใต้โครงการ “สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน” ปีที่ 4 รวมจำนวน 166 ทุน เป็นเงิน 202,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทย ทั้งนี้ ได้มีพิธีส่งมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนสามัคคีรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 10 ทุน เป็นเงิน 50,000 บาท โดยมี นายประเสริฐศักดิ์ ศรีถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีรถไฟ เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 65 ทุน รวมถึงทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากตัวแทนประกันวินาศภัยสาขาขอนแก่น รวมเป็นเงิน 52,000 บาท จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 65 ทุน เป็นเงิน 50,000 บาท และจังหวัดอุดรธานี จำนวน 26 ทุน เป็นเงิน 50,000 บาท อีกด้วย 

          สำหรับโครงการ “สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน” บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทยที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ร่วมกับ คู่ค้า ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย มอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 5,700,000 บาท มีผู้รับทุนรวม 5,167 คน ทั้งนี้ ภายในปี 2566 บริษัทฯ จะดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ รวมทุนการศึกษาจำนวน 1,200,000 บาท โดยมีจำนวนผู้ได้รับทุนแล้วในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 316 คน เป็นเงิน 402,000 บาท

 

 

11803

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!