WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

10017 AIS

AIS ส่งกำลังใจ พร้อมมอบความช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมจากผลกระทบของพายุโนรู เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง

          จากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วม ที่เกิดจากอิทธิพลของพายุโนรู ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่อื่นๆ นั้น เอไอเอส ขอส่งความห่วงใย พร้อมช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ให้สามารถติดต่อสื่อสาร ขอความช่วยเหลือ แจ้งข่าว และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง

        โดยในช่วงที่พายุโนรูได้เข้าสู่ประเทศไทย และทำให้เกิดพายุลมแรง ฝนตกหนัก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ทีมวิศวกรเอไอเอส ได้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบริหารจัดการเครือข่ายให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องที่สุด อย่างไรก็ตาม เพื่อส่งกำลังใจและดูแลลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบ จึงได้ทำการขยายระยะเวลาชำระค่าบริการ ลูกค้า AIS รายเดือน และลูกค้า AIS Fibre ออกไป 7 วัน และขยายวันในการใช้งานสำหรับลูกค้าเติมเงิน 7 วันเช่นกัน โดย AIS จะแจ้งลูกค้าที่ได้รับความช่วยเหลือผ่านทาง SMS โดยตรง

        ชาวเอไอเอส ขอส่งกำลังใจ และยืนยันที่จะสนับสนุน ดูแลระบบสื่อสารให้ทุกท่านอุ่นใจแม้ในช่วงเวลาเกิดวิกฤติจากภัยธรรมชาติ

 

A10017

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!