WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

 1569 SPU

บริการวิชาการ! ม.ศรีปทุม จัดแสดงผลงานแก๊สชีวภาพ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
          มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์ นักวิจัยคุณภาพด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และอาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเชิญจากเกษตรอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ให้จัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับการผลิตแก๊สชีวภาพ (BIOGAS) พลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนในอนาคต เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกร สำหรับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เกษตรกรไทย โดยมี นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในงาน เมื่อเร็วๆ นี้

 


A1569

BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!