WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

บียอนด์ไออาร์

บียอนด์ไออาร์ ร่วมยินดี 'คอหุ้น' ก้าวสู่ปีที่ 20

น.ส.วลัยพร ตอมพุดซา) นำทีมงานสื่อสารองค์กร บริษัท บียอนด์ไออาร์ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดสำนักงานใหม่ นสพ.คอหุ้น และ'ก้าวสู่ปีที่ 20 ก้าวย่าง อย่างมั่นคง'ในวาระ 2 ทศวรรษ นิตยสาร'คอหุ้น'ขออำนวยพรให้ TEAM PR บียอนด์ไออาร์ มั่งคั่ง รุ่งเรือง เจริญด้วยลาภสรรเสริญ ปราศจากอุปสรรค บรรลุทุกสิ่งที่ปักธงไว้ โดยมีนายพิพัฒน์ นวสวัสดิ์ บรรณาธิการอำนวยการ นสพ.คอหุ้น ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคอหุ้น 522/136 แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ10400

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100 

BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!