WORLD7

BANPU2024

smed PIONEER 720x100

7257 SAM สภาพัฒน์

เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บรรยายพิเศษที่ SAM

          นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ให้การต้อนรับนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ที่ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษแก่ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน ณ สำนักงานใหญ่ SAM อาคารซันทาวเวอร์ส ถ.วิภาวดีรังสิต ในหัวข้อ “ภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ” ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) และหนี้ภาคครัวเรือนของประเทศซึ่งกำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน 

 

 

7257

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!