WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

5829 TAT 01

ททท. เตรียมเนรมิตเมืองให้เรืองรองด้วยแสง สี เสียง วิจิตรตระการตา ‘ศิลป์ศรัทธา มาหานครฯ’ ในงาน ‘วิจิตร ๕ ภาค @นครศรีธรรมราช’

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราชและกรมศิลปากร แถลงข่าวโดยมี นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ ททท. ให้เกียรติร่วมแถลงข่าวจัดงาน “วิจิตร ๕ ภาค @นครศรีธรรมราช” กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด “ศิลป์ศรัทธา มาหานครฯ” ตอกย้ำอัตลักษณ์เมืองนครศรีธรรมราชด้วยแสงแห่งศรัทธา เนรมิตเมืองให้เรืองรอง ผสานเทคโนโลยีทันสมัยด้วยนวัตกรรมแสง สี เสียง ผนวกกับศิลปวัฒนธรรมล้ำค่าของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว สร้างสรรค์ประสบการณ์อันทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืน โดยนครศรีธรรมราชได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สถานที่จัดกิจกรรมวิจิตร ๕ ภาค เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีศักยภาพโดดเด่นของภาคใต้ที่มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว และกำหนดให้มีพิธีเปิดงานในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ เวทีกิจกรรม สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ และ นางสาวฐาปณีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติทุกภาคส่วนและสื่อมวลชนหลายแขนง

          นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดเมืองรองที่ได้รับขนานนามว่า “นครสองธรรม” โดดเด่นด้วยความเป็นหนึ่งเดียวของธรรมะและธรรมชาติอย่างมีเอกภาพด้านการท่องเที่ยว อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางการท่องเที่ยว หลากหลาย ด้วยประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนมีภาคผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับงาน วิจิตร ๕ ภาค @นครศรีธรรมราช “ศิลป์ศรัทธา มาหานครฯ” ถือเป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่จะเข้ามาสร้างสีสันบรรยากาศทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชและกระตุ้นให้เกิดการกระจายการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญภายในจังหวัดและใกล้เคียง นำไปสู่การกระจายรายได้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง อันเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

          นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ ททท. กล่าวว่า กิจกรรม “วิจิตร ๕ ภาค @นครศรีธรรมราช “ศิลป์ศรัทธา มาหานครฯ” เป็นกิจกรรม Event Marketing ภายใต้โครงการ "วิจิตร ๕ ภาค" ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ (Drive Demand) เพื่อเพิ่มความถี่ในการเดินทางและวันพักค้าง พร้อมทั้งส่งมอบคุณค่าและความหมายของการท่องเที่ยวไทย (Meaningful Travel) ผ่าน Soft Power F-Festival และการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ (Experience-based-Tourism) ตามเป้าหมายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยในการสร้างประสบการณ์ทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืน โดย ททท. ต่อยอดนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง ๕ ภูมิภาค นำเสนอด้วยมิติของการเล่าเรื่องด้วยการใช้เทคนิคของ แสง เสียง และนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาเป็นเครื่องมือในการสะท้อนและเผยแพร่อัตลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยของแต่ละภูมิภาค สร้างแรงจูงใจสู่การออกเดินทางท่องเที่ยวจริงในพื้นที่

 

5829 TAT

 

          ททท. บรรจงแต่งแต้มสีสันบรรยากาศภายในบริเวณงานหลากหลาย นำเสนอประสบการณ์ท่องเที่ยวด้วยมิติแห่งศิลป์และศรัทธาด้วยการฉายภาพสามมิติสุดตระการตา (3D Projection) บนกำแพงเมือง ฝั่งสวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช โดยใช้เทคนิคโฮโลแกรมคมชัด สมจริง ประกอบกราฟิกเคลื่อนไหว พร้อมกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเมืองตั้งแต่อดีต จนถึงยุครุ่งเรือง ยุคเปลี่ยนผ่านและวิถีชีวิตในปัจจุบันที่สร้างสรรค์ โดย ครูนาย มานพ มีจำรัส และทีมสะบัดลาย นำเสนอ การแสดงพิเศษ ๔ ชุด ได้แก่ การแสดง “นครศรีธรรมราช วิจิตรศิลป์ ศรัทธามาหานครฯ” การสร้างบ้านแปลงเมืองอันก่อเกิดจากพลังแห่งศรัทธาของประชาชน การแสดง “วิจิตรศิลป์-วิจิตรนครฯ” ความงดงาม บนแผ่นดินนครศรีธรรมราช นำเสนอความรุ่งเรือง ความเจริญ ความงามผ่านเรื่องเล่าบทบรรยายและนาฏยศิลป์ บทกวี ดนตรี และยังคงสืบทอดมาสู่คนรุ่นปัจจุบัน การแสดง “แสงแห่งธรรม-ศรัทธา-บารมี” บอกเล่าถึงแผ่นดิน ความหลากหลายที่ถูกเชื่อมต่อและเปลี่ยนผ่านของการอยู่รวมกันอย่างมีความสุข และการแสดง “ราชะ-ราชา-ราชันย์ของนครฯ อันสง่างาม” และนักท่องเที่ยวยังจะได้เพลิดเพลินตระการตาด้วยจุดแสดง Light Up/ Light Installation ๑๕ สถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์สำคัญบนถนนราชดำเนิน ได้แก่ เก๋งพระเจ้าตาก วัดประดู่ วัดวังตะวันตก เจดีย์ยักษ์ สวนพระเงิน ศาลหลักเมือง หอพระสูง อาคารสำนักงาน ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช ศาลาประดู่หก กำแพงเมืองเก่า อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดเสมาเมือง หอพระ-นารายณ์ หอพระอิศวร หอพระพุทธสิหิงค์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและวัดท้าวโคตร ทั้งนี้ ยังมีการจัดให้มีกิจกรรม City Tour บอกเล่า Storytelling รูปแบบ “นั่งรถชมเมือง เล่าเรื่องลิกอร์” จำนวน ๒ รอบ เวลา ๑๘.๓๐ น. และ ๑๙.๓๐ น. จำกัดที่นั่งรอบละ ๘๐ คน ทุกวันตลอดระยะเวลาจัดงาน จุดบริการขึ้นรถราง ณ บริเวณ ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบนเวทีการแสดงทางวัฒนธรรม ณ บริเวณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ทุกวัน และจัดเต็มความสนุกชวนเพลิดเพลินไปกับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ เอ๊ะ จิรากร วงพัทลุง วงกางเกง และเอกชัย ศรีวิชัย ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ ๒๐ – ๒๑, ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๒๑.๐๐ น. เป็นต้นไป พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกเช็คอินจุดไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั้ง ๑๕ จุด แชร์ผ่านกิจกรรม “ภาพที่ชอบ ในโมเมนต์ที่ใช่” เพื่อลุ้นรับรางวัลและของที่ระลึกมากมาย กติกาและเงื่อนไขตามกำหนด

 

5829 TAT 02

 

          ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจปักหมุดมาร่วมสัมผัสบรรยากาศร่วมบอกเล่าเรื่องราวอีกหนึ่งมิติแห่งประสบการณ์ท่องเที่ยวด้วยมุมมองใหม่ในโมเมนต์ที่ใช่ สร้างได้ไม่ต้องรอ ตื่นตาตื่นใจ แสง สี เสียง ถ่ายรูปเช็คอินฟินบรรยากาศยลเมืองศิลป์ ถิ่นศรัทธา และร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TAT Contact Center หรือโทร ๑๖๗๒ Travel Buddy, FB Page : TAT : Nakhon Si Thammarat + Phatthalung, Line OA : @tatnst

 

 

A5829

Click Donate Support Web  

MTL 720x100

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!