WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

 2037 TIDLOR

เงินติดล้อ เปิดรับสมัคร TIDLOR Culture Camp รุ่นที่ 2
          บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ “TIDLOR” เปิดรับสมัครบริษัทและบุคคลทั่วไปที่สนใจการสร้างเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของตนเองผ่านเวิร์กชอปที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เข้าร่วม TIDLOR Culture Camp ภายใต้ TIDLOR Academy เพื่อลงมือออกแบบวัฒนธรรมองค์กรแบบ Step by Step เข้าใจองค์ประกอบสำคัญในการสร้างค่านิยมเพื่อให้พนักงานสามารถแสดงออกได้จริง โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับประสบการณ์สุด Exclusive เช่น เยี่ยมชมการทำงานของแผนกต่างๆ พร้อม Q&A กับ คุณปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. เงินติดล้อ อย่างเป็นกันเอง และพิเศษสุดกับการเข้าร่วมงานประชุมผู้นำเงินติดล้อ เพื่อสัมผัสประสบการณ์การใช้วัฒนธรรมองค์กรขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน โดย TIDLOR Culture Camp จะถูกจัดขึ้นในวันที่ 28 ก.พ., 1 มี.ค. และ 3 มี.ค. 2566 ณ บมจ. เงินติดล้อ (สำนักงานใหญ่) อาคาร Ari Hills ซอยพหลโยธิน 10 (อารีย์)

          ผู้ที่สนใจสมัครเรียนสามารถเยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tidlor.com/academy หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-792-1990

 


A2037

Click Donate Support Web  

BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!