WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

9571 DEXON

เด็กซ์ซอน รวมพลังจิตอาสา 1 คนให้หลายคนรับ

          บมจ.เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี (DEXON) บริษัทผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ให้บริการการตรวจสอบท่อนำส่งน้ำมัน และก๊าซ และการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เด็กซ์ซอนขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสภากาชาดไทย ด้วยการเชิญชวนคณะผู้บริหาร และพนักงานที่มีสุขภาพแข็งแรงมาร่วมบริจาคโลหิต ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัย เพื่อนำมาช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาลและใช้เป็นโลหิตสำรองในช่วงวิกฤติ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้เรื่องการเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต และเพื่อปลูกฝังคุณธรรม และจิตสำนึกแห่งการให้ พร้อมทั้งสานต่อเจตนารมณ์ที่จะส่งมอบสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม ซึ่งได้รับความสนใจจำนวนมาก สำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้รับของที่ระลึกกันถ้วนหน้า ถึงแม้ว่าจะมีการเปิดรับบริจาคดังกล่าว แต่ก็ยังคงมีความต้องการสูง จึงขอเชิญชวนประชาชน สามารถไปบริจาคโลหิตเพิ่มเติมกันได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาด และสาขาบริการโลหิตโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ

          เด็กซ์ซอนนอกจากเดินหน้าในการดำเนินงานทางธุรกิจอย่างแข็งแกร่งแล้ว เรายังปลูกฝังจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคม และเพื่อนมนุษย์ให้กับพนักงาน และเรายังตระหนักถึงการสร้างคุณค่าร่วมที่ยั่งยืนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เราขอเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตลอดไป

 

 

A9571

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!