WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

9672 SMEDB Advanced CMF

SME D Bank ปลื้มความสำเร็จ หลักสูตร ‘Advanced CMF’ เสริมแกร่งเอสเอ็มอี 20 กิจการ พร้อมต่อยอดยกระดับธุรกิจด้วยแฟรนไชส์

          นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ผ่านหลักสูตร “Advanced CMF” จำนวน 20 กิจการ โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง SME D Bank กับ PMG Academy ภายใต้ บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีระบบแฟรนไชส์อยู่แล้วหรือต้องการต่อยอดธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ ให้สามารถยกระดับพัฒนาธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นไปอีก รวมถึง พร้อมเข้าถึงแหล่งทุนนำไปต่อยอดธุรกิจด้วยแฟรนไชส์ โดยมีนางสาวณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการ PMG Academy และทีมวิทยากร เข้าร่วมพิธี จัด ณ Co Working Space ชั้น 1 อาคาร SME Bank Tower เมื่อเร็วๆ นี้ 

          ทั้งนี้ SME D Bank ขานรับนโยบายภาครัฐ มุ่งสนับสนุนเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการหน้าใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยผ่านการสร้างแฟรนไชส์ซี ควบคู่ส่งเสริมแฟรนไชส์ซอร์ให้ยกระดับมาตรฐาน ด้วยการจัดโปรแกรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านกฎหมาย ภาษี บัญชี และมาตรฐานสถานประกอบการเป็นมิตรต่อชุมชนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึง จัดเตรียมบริการผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อแฟรนไชส์” ไว้รองรับ ให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ลงทุนต่อยอดธุรกิจแฟรนไชส์ต่อไป

 

 

A9672

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!