WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

12099 EKH

EKH ปันน้ำใจให้น้อง

          บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH โดยคุณนัทธ์ เอื้ออารีมิตร (แถวหน้าที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด พร้อมพนักงานเป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น เช่น ยา เวชภัณฑ์และเครื่องเขียน รวมถึงปรับปรุงห้องพยาบาล ให้กับ โรงเรียนบ้านพุแค ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อปลูกจิตสำนึกในการให้และทำงานเพื่อตอบแทนสังคมพร้อมทั้งเป็นพลังขับเคลื่อนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

 

 

12099

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

SME 720x100 66

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!