WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

12225 BKI

กรุงเทพประกันภัย ร่วมสนับสนุนงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2566

           บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “ค่ำคืนแห่งสายนที วิถีแห่งวัฒนธรรม” โดยมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติการแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสม และ การประกวดขบวนแห่สะเปาล้านนาบริเวณท่าน้ำศรีโขง การประกวดโคมยี่เป็งล้านนา พิธีปล่อยกระทงสายล้านนาบริเวณริมน้ำปิงหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม ตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยนายจักรวาล สุธรรม ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน ได้มอบของที่ระลึกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในงานดังกล่าว โดยมีนายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมออกบูทกิจกรรมสร้างสีสันให้แก่ผู้ร่วมงาน โดยมีประชาชนให้ความสนใจร่วมสนุกกับกิจกรรมจากกรุงเทพประกันภัยกันเป็นจำนวนมาก ณ ประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2566 

           ทั้งนี้ กรุงเทพประกันภัยมีแผนงานสนับสนุนกิจกรรมเทศกาลท้องถิ่นที่สำคัญของแต่ละภูมิภาค โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และเพิ่มการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

 

 

12225

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

SME 720x100 66

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!