WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

12215 MC

‘แม็คกรุ๊ป’ บริจาคหน้ากากผ้าให้ กทม. เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

          บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย นายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายจิรชยุตม์ วิโรจน์ชีวัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนบริจาคหน้ากากผ้าแม็คยีนส์ จำนวน 36,067 ชิ้น แก่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของลูกจ้าง พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีนายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมและผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมรับมอบ ณ หน้าห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา การบริจาคครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการแม็คกรุ๊ปร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคม ซึ่งถือเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่บริษัทฯ ยึดมั่นและดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง 

 

 

12215

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

SME 720x100 66

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!