WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

2324 BM สุพรรณบุรี

ผู้บริหาร BM ถ่ายทอดประสบการณ์ เตรียมความพร้อม นศ. มทรส. ศูนย์สุพรรณบุรี ก่อนการทำงาน

          นายธีรวัต อมรธาตรี (แถวหน้า คนกลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) หรือ BM ได้รับเกียรติจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงาน รวมทั้งการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานขององค์กร ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่ตลาดแรงงาน” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพและเสริมทักษะให้นักศึกษา ก่อนก้าวสู่โลกของการทำงานจริง ในโครงการ “วิศวฯสถาปัตย์ที่ตรงใจเธอ” โดยมี รศ.ดร. ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง (แถวหน้า คนที่ 7 จากซ้าย) รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ อาคารหอประชุมสุพรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ 

 

 

2324

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C J

MTL 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

 

 

AXA 720 x100aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

SME 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

 

TOA 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!