WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

2337 Viriyah

วิริยะประกันภัย มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ‘สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน’ ปีที่ 4 ในพื้นที่ภาคตะวันออก

          นายเธียรวิทย์ หาญเมธีคุณา ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 3 (ภาคตะวันออก) ด้านสาขา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทนประกันวินาศภัย และศูนย์ซ่อมมาตรฐาน ในสังกัด ร่วมมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ภายใต้โครงการ “สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน” ปีที่ 4 รวมจำนวน 179 ทุน เป็นเงิน 200,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองครก ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จำนวน 100 ทุน เป็นเงิน 100,000 บาท และโรงเรียนบ้านหนองม่วง ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 79 ทุน รวมเป็นเงิน 100,000 บาท พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้นำกลุ่มวิริยะจิตอาสามอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา รวมถึงจัดกิจกรรมนันทนาการและจัดอาหารกลางวันให้กับน้องๆ นักเรียนอีกด้วย 

          สำหรับโครงการ “สุขที่ให้...เพื่อน้องได้เรียน” บริษัทฯ จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ด้วยตระหนักในความสำคัญของการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินภารกิจเพื่อสังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษา อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเด็กและเยาวชนไทย ให้เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของสังคมและเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้ ภายในปี 2566 บริษัทฯ ร่วมกับ ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน และพันธมิตรทางธุรกิจ ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนทั่วประเทศ รวมทุนการศึกษาจำนวน 2,520,654 บาท โดยมีผู้ได้รับทุนการศึกษาแล้วในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก รวม 477 คน เป็นเงิน 604,000 บาท 

 

 

2337

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

CKPower 720x100

TOA 720x100

Banner GPF720x100 PX

EXIM One 720x90 C J

QIC 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

MTL 720x100

 

 

 

AXA 720 x100

gen 720x100

hino2021

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!