WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

2370 SET

ตลาดหลักทรัพย์ฯ คว้า 2 รางวัลองค์กรที่ดึงดูดใจพนักงานที่สุด จากเวที Future Trends Ahead & Awards 2024

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคว้า 2 รางวัลจากงานประกาศรางวัลสุดยอดผู้นำนวัตกรรมและเทรนด์แห่งปี – Future Trends Ahead & Awards 2024 โดยได้รับรางวัล “Most Attractive Employer” ติด 1 ใน 10 องค์กรที่ดึงดูดใจพนักงานที่สุด ประเภทรางวัลจากการโหวตของผู้มีอายุมากกว่า 30 ปี และรางวัลจากการโหวตของผู้มีอายุน้อยกว่า 30 ปี สะท้อนการเป็นแบรนด์แห่งอนาคตที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมในวงกว้าง ซึ่งเป็นองค์กรที่พนักงานแสวงหาและอยากร่วมงานด้วย โดยมีนางสาวจิตติยา ธรรมสรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและการดูแลพนักงาน โดยมีวัฒนธรรมองค์กร “SET DNA” ได้แก่การเป็นผู้นำ การทำงานเชิงรุก มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ การทำงานอย่างเป็นพันธมิตร และปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

 

 

2370

Click Donate Support Web 

AXA 720 x100

Banner GPF720x100 PX

MTL 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

QIC 720x100

gen 720x100

CKPower 720x100

TOA 720x100

SME 720x100 66

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!