WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

5338 LH TOA

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ GREEN MISSION

          คุณสุธาร ศรีสุข (ขวา) ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายก่อสร้าง บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ GREEN MISSION จากคุณจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในงาน “TOA GREEN MISSION TOWARDS NET ZERO เดินหน้าพันธกิจ พิชิต NET ZERO” จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งใน 14 องค์กรที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ GREEN MISSION จากการสนันสนุนผลิตภัณฑ์ของ TOA และมีนโยบายมุ่งเน้นสู่ Net Zero เช่นเดียวกัน โดย TOA ได้มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญในเรื่องสุขอนามัยของผู้บริโภคและใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ผลิตสีรายแรกในประเทศไทยที่ยกเลิกการใช้สารโลหะหนัก ปรอท ตะกั่ว ในสีทาอาคารได้สำเร็จ รวมทั้งการไม่หยุดพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมสีที่ปลอดภัย ใส่ใจต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของ TOA ยังได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากลดโลกร้อน จากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จริงตามเกณฑ์ที่กำหนดอีกด้วย โดยแบรนด์สินค้าที่แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ใช้ผลิตภัณฑ์ของ TOA ได้แก่ VIVE และ ชัยพฤกษ์ 

          บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ยินดีที่ได้ร่วมเป็นกลุ่มพันธมิตรนโยบาย GREEN MISSION บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังตระหนักดีว่าสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในบ้านเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก จึงได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเสมอมา สำหรับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งถือเป็นวิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อโลกและมนุษยชาตินั้น สามารถบรรเทาได้จากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย ถือเป็นหน้าที่ของทุกองค์กรและทุกคนที่จะต้องช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง เพื่อลดผลกระทบในระยะยาว

 

 

5338

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!