WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

6305 SMEDB

SME D Bank ร่วมเสวนาสร้างโอกาสเอสเอ็มอีรับเหมาก่อสร้าง ชู ‘เติมทุนคู่พัฒนา’ ยกระดับกิจการ ด้วย ESG เปลี่ยนเพื่อโลกยั่งยืน

          นายพิชิต มิทราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมเวทีเสวนา “ESG for Construction SMEs เปลี่ยนเพื่อโลกที่ยั่งยืน” กับนายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นายไผท ผดุงถิ่น ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ บิลค์ วัน กรุ๊ป และนายวิชัย รายรัตน์ Sustainable Development Director บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถ่ายทอดความรู้ถึงโอกาสและความท้าทาย ในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี กลุ่มรับเหมาก่อสร้างในยุคปัจจุบัน ที่จำเป็นต้องปรับตัวมุ่งสู่ธุรกิจสีเขียว โดย SME D Bank พร้อมสนับสนุนผ่านกระบวนการ “เติมทุนคู่พัฒนา” ได้แก่ ด้านการเงิน ผลิตภัณฑ์สินเชื่อตอบโจทย์ความต้องการ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เสริมสภาพคล่องกิจการ ควบคู่ ด้านการพัฒนา ยกระดับกิจการ ตามแนวทาง ESG ได้แก่ การดูแลสิ่งแวดล้อม (Environment) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) รวมถึง มีแพลตฟอร์ม DX ที่รวบรวมบริการยกระดับธุรกิจครบวงจรไว้ในที่เดียว ณ อาคารเพิร์ลแบงก์ค็อก ชั้น 4 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567

 

 

6305

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!