WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

6311 SAM

SAM ร่วมรับฟัง ‘สถานการณ์หนี้ ไตรมาส 1/67’ จากเครติดบูโร

          นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังข้อมูลจากคุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ที่ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์หนี้ มุมมองเครดิตบูโร ณ ไตรมาสที่ 1/2567” ณ สำนักงาน SAM ชั้น 24 อาคารซันทาวเวอร์ส บี การบรรยายครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก อีกทั้งทำให้ SAM ได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์หนี้ของประเทศซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ 

 

 

6311

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!