WORLD7

BANPU2024

smed PIONEER 720x100

7266 XPG

XSPRING ร่วมสมทบทุน โจหลุยส์จัดสร้างหัวโขนโลหะเนื้อเงิน เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา

          บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (XPG) โดยนายยศกร ฟอลเล็ต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ร่วมงานแถลงข่าวโครงการเทิดพระเกียรติ ผสานศิลป์ไทย เทิดไท้กษัตรา ๗๒ พรรษามหามงคล โดยบริษัทฯร่วมกับกับนาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) บริษัท โจหลุยส์ ไทยอาร์ต จำกัด สนับสนุนโครงการเทิดพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ สมทบทุนจัดสร้างหัวโขนโลหะเนื้อเงินพระพิราพ และหัวโขนโลหะเนื้อเงินหนุมาน เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ เพื่อให้งานศิลปะหัวโขนที่นับเป็นมรดกทางภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ได้มีการสืบสานต่อยอด ให้เป็นที่ประจักษ์และยังความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นแก่คนในชาติด้วยฝีมือแห่งช่างไทยในยุคปัจจุบัน

 

 

7266

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!