WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

มหาดไทย

Display # 
Title Published Date Hits
มหาดไทย ลงนาม MOU ก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดภาวะโลกร้อน และสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 18 August 2022 111
มท.1 นำประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ (อขจพ.) พร้อมเตรียมนำผลงานสำคัญเสนอต่อที่ประชุม คจพ. 15 June 2022 866
มท.1 ย้ำคนจนต้องได้รับโอกาสในการพัฒนา รัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทุกหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน 23 May 2022 1439
มท.1 ประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำ ขับเคลื่อนและกำกับการทำงานข้าราชการในพื้นที่ตามหลักธรรมาภิบาล ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างความผาสุกให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 02 May 2022 1178
มหาดไทยเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ‘Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา’ 29 April 2022 1782
มหาดไทยน้อมนำแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ้าไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ‘Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา’ เน้นย้ำขับเคลื่อนสนองแนวพระดำริ ‘โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก’ 29 April 2022 1766
28 เม.ย. วิศวะมหิดล - ปภ. เชิญร่วมสัมมนามาตรฐานบุคลากรกู้ภัยทางน้ำ-โครงการจัดตั้งสถานีฝึกกู้ภัยทางน้ำ (Water Rescue Training Center) 26 April 2022 1094
สกพอ.จับมือสถาบันพระปกเกล้า พัฒนาหลักสูตรเสริมเขี้ยวเล็บผู้นำชุมชน สร้างเครือข่าย อีอีซี 22 March 2022 1366
กรมการปกครอง เดินหน้าผลักดัน ‘คณะกรรมการหมู่บ้าน’ มุ่งทำเพื่อประชาชน สร้างรากฐานของแผ่นดินอย่างมั่นคง 16 March 2022 2069
รมว.มหาดไทย มอบนโยบาย ผู้ว่าฯ นายอำเภอ 25 จังหวัดภาคกลาง อุทัยธานี และนครสวรรค์ เน้นย้ำ บูรณาการทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย 07 March 2022 1641
อธิบดี พช. ร่วมขับเคลื่อน ศจพ. ระดับพื้นที่ 27 จังหวัดภาคกลาง เดินหน้าขจัดความยากจนให้ประชาชนอย่างยั่งยืน 07 March 2022 1637
ปลัดมหาดไทย ประชุมร่วมทีม Change for Good มหาดไทย ฟอร์มทีมคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อการพัฒนาประเทศชาติ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พี่น้องประชาชน ให้เกิดความยั่งยืน 06 March 2022 1760
มท.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายแก้ปัญหาความยากจนในอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พร้อมให้กำลังใจครอบครัว เน้นย้ำทุกภาคส่วนบูรณาการช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 03 March 2022 1696
มท.1 ลงพื้นที่มอบนโยบายขับเคลื่อนแก้ปัญหาความยากจนผ่าน ศจพ. 14 จังหวัดภาคใต้ กำชับ ผู้ว่าฯ นายอำเภอ ต้องเป็นแม่ทัพบูรณาการระดมทุกภาคส่วนแก้ปัญหาให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาให้เกิดความยั่งยืน 03 March 2022 1779
มท.1 ลงพื้นที่มอบนโยบายขับเคลื่อน ศจพ. ระดับพื้นที่ 15 จังหวัดภาคเหนือ เน้นย้ำ ผู้ว่าฯ - นายอำเภอ ต้องบูรณาการทุกภาคส่วนลงสำรวจและแก้ไขปัญหาแบบพุ่งเป้าให้กับประชาชน เพื่อขจัดความยากจนให้หมดไปอย่างยั่งยืน 01 March 2022 1427
ปลัดกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ เดินหน้าขับเคลื่อนกลไกที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดประจำภาคและการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล 25 February 2022 1970
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำ พาณิชย์จังหวัดต้องเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำหน้าที่นอกเหนือจากหน้าที่ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ด้วยการเสียสละ ทุ่มเท และมีอุดมการณ์ในการ Change for Good 25 February 2022 2025
มท.1 เผยผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ Kick off รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางข้าม’ทางม้าลาย’ วันแรก สร้างความตระหนักและตื่นตัวของผู้ใช้รถใช้ถนน ใช้ยาแรงบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกวดขัน 22 February 2022 1783
องคมนตรี ปาฐกถาพิเศษ 'การสร้างความยั่งยืนให้กับความเป็นไทย' ปลุกพลังชาวราชสีห์ ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชน อย่างยั่งยืน 30 January 2022 2408
มท.1 กำชับผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย พร้อมยกระดับมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ช่วงวันตรุษจีน 2565 21 January 2022 3161
มท.1 หารือขับเคลื่อนงานผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ผ่านระบบ VCS เน้นย้ำ เร่งแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน 05 January 2022 3003
มหาดไทย สั่งการผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ กำชับ อปท. บริหารจัดการขยะติดเชื้อจากชุดตรวจ ATK ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์โควิด-19 ของกรมอนามัย 03 January 2022 3007
มท.1 กำชับผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ เข้มมาตรการสกัดโควิด-19 ควบคู่ความปลอดภัยทางถนน บูรณาการทุกภาคส่วนดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 30 December 2021 1477
มท.เตรียมเสนอ ครม. มอบ 12 ของขวัญปีใหม่ 65 ลดดอกเบี้ยโรงรับจำนำ ค่ามิเตอร์น้ำ ยกระดับบริการดิจิทัล และพัฒนาคุณภาพชีวิต แด่พี่น้องประชาชน ภายใต้แนวคิด ‘130 ปี มหาดไทย ส่งสุข คลายทุกข์ให้ประชาชน’ 20 December 2021 1654
กรมการพัฒนาชุมชน จัดงานโอทอปไทย สู้ภัยโควิด-19 นำผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ศิลปินพื้นบ้านโชว์ในงาน 18 - 26 ธันวาคม 2564 15 December 2021 1751

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!