WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

81010 Generali

เปิดทริคการออมสอนลูกแต่ละวัย

         มีสลึง พึงบรรจบให้ครบบาทกลอนโบราณที่ใช้สอนลูกสอนหลานมายุคต่อยุค แต่คงจะนำมาใช้ยากในยุคสมัยนี้ ที่มีหลากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจที่มีความผันผวน ภาวะเงินเฟ้อ ความขัดแย้งระหว่างประเทศ สถานการณ์โรคระบาด ที่ทำให้เราต้องเร่งสร้างความมั่นคงให้สถานะทางการเงินของครอบครัวอย่างรวดเร็วแบบไฮสปีด 5G อีกทั้งปัจจุบัน การเลี้ยงลูกหนึ่งคนให้โตขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบมีค่าใช้จ่ายมากโข เจนเนอราลี่ จึงมีทริคการออมให้คุณพ่อคุณแม่เอาไว้สอนลูกในแต่ละวัย

          เริ่มตั้งแต่แรกเกิด เริ่มออมเงินตั้งแต่วันแรกปัจจุบันมีบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์สำหรับเด็กมากมาย ที่พ่อแม่สามารถโอนเงินเข้าได้ตั้งแต่วันที่ลูกเกิด สามารถออมเงินประจำได้ เพราะนอกจากจะสร้างเป็นเงินเก็บแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังให้ลูกรู้จักเก็บออม และนำเงินที่ได้ไปใช้ในสิ่งที่ต้องการ พอลูกโตขึ้นมาอีกหน่อยในวัย 3-5 ปี ลองใช้ทริคเปลี่ยนของขวัญเป็นเงิน อย่างของขวัญวันเกิด ของขวัญที่สอบได้คะแนนดี แทนที่จะให้ของขวัญที่ตกเทรนด์ไว อย่างของเล่น อาจเปลี่ยนมาเป็นอะไรที่มีความหมายมากกว่า เช่น เงินสำหรับงานอดิเรกอย่างคอร์สเรียนดนตรี หรืออุปกรณ์กีฬา วิธีนี้จะสอนให้เด็กๆ รู้ว่าต้องออมเงินไว้เพื่อซื้อสิ่งของหรือประสบการณ์

          เมื่อลูกเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น ควรเริ่มปลูกฝั่ง ความรู้เบื้องต้นเรื่องการเงิน ให้แก่ลูก ให้ลูกได้เข้าใจว่าดอกเบี้ยคืออะไร บัตรเครดิตควรใช้อย่างไร การลงทุนสินทรัพย์ด้านต่างๆ และแม้กระทั่งความสำคัญของเงินบำนาญ ซึ่งจะมีค่ามากสำหรับชีวิตในวัยผู้ใหญ่และทำให้ลูกเห็นคุณค่าของเงินตั้งแต่เนิ่นๆ อีกเทคนิคที่ช่วยให้เงินงอกเลยและได้รับความนิยมในปัจจุบันคือ การลงทุนในหุ้นโดยการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน (Portfolio) ที่พ่อแม่สามารถสอนลูกได้ เพื่อให้ลูกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และใช้เทคนิคนี้เป็นการสอนเกี่ยวกับการลงทุนและสร้างผลตอบแทน หรือ คุยเรื่องการเงินกับลูก ทั้งจัดการค่าใช้จ่าย การออม และการลงทุน เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเรื่องเงินให้แก่ลูกอยู่เสมอ เทคนิคทั้งหมดนี้ช่วยสร้างมั่นใจให้พ่อแม่ว่า ลูกจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ด้วยทัศนคติและนิสัยที่ดีกับการจัดการการเงิน

          ที่สำคัญควรสอนลูกเรื่องการออมโดย ทำประกันภัยให้ลูก เพราะเป็นการสร้างหลักประกัน ความคุ้มครอง และการบริหารความเสี่ยง สร้างความมั่นคงให้กับชีวิต และยังได้รับผลตอบแทนที่ช่วยเพิ่มพูนเงินออมไว้ในอนาคต ศึกษาแผนประกันเพิ่มเติมได้ที่ https://generali.co.th/product/#individualinsurance

          สามารถติดตามบทความเนื้อหาสาระดีๆ ด้านสุขภาพ และเคล็ดลับการวางแผนสร้างหลักประกันในชีวิตได้ที่ Gen Healthy Life

 

A81010

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!