WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

วิทยากร มณีเนตร

3 รัฐมนตรีพาณิชย์ ลงพื้นที่ รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ จากเกษตรกร และ SME

โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เผย 3 รัฐมนตรีพาณิชย์ ทั้ง 'ภูมิธรรม-นภินทร-สุชาติ' เตรียมผนึกกำลังลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการ SME เกษตรกร ช่วงรัฐบาลกำหนดจัดประชุม ครม.นอกสถานที่ จ.เพชรบุรี เพื่อรับฟังประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ และนำมาพิจารณาช่วยเหลือ

         นายวิทยากร มณีเนตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 13-14 พ.ค.2567 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ใช้โอกาสก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยมอบหมายให้นายภัณฑิล จงจิตรตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

และนายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ที่ หจก.กรกต อินเตอร์เนชั่นนอล ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และพบปะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อช่วยในเรื่องการต่อยอดสินค้าเกลือทะเลกับสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด

สำหรับ นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีกำหนดการลงพื้นที่ เพื่อติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรภาคตะวันตก และเยี่ยมชมการดำเนินการของตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี และมีกำหนดตรวจเยี่ยมบริษัท อินโนเวทีฟ ฟาร์ม่า เฮิร์บส์ จำกัด อำเภอบ้านแหลม จังหวัดราชบุรี

ก่อนเดินทางไปมอบป้ายร้าน Thai Select ณ ร้านป้าหยันอาหารไทยเพชรบุรี และพบปะกับเกษตรกรที่สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด อำเภอท่ายาง แปลงกลุ่มเกษตรกรกล้วยหอม กลุ่มเกษตรกรสวนมะนาว ซึ่งเป็นสินค้า GI อำเภอท่ายาง เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ และสิ่งที่อยากให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยเหลือ

ส่วนนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีกำหนดลงพื้นที่เยี่ยมชม บริษัท ที. เอ็ม. ไทยไรซ์ จำกัด (โรงสีทวีรวมมิตร) หมู่ที่ 1 ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ จากนั้นจะเข้าร่วมคณะนายภูมิธรรม ในการประชุมหารือกับ YEC/YSF และ Moc Biz Club จังหวัดเพชรบุรี พร้อมเยี่ยมชมบูธผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการจังหวัดเพชรบุรี หลังจากการประชุม ครม.เสร็จสิ้น

  ทั้งนี้ เฉพาะนายภูมิธรรม หลังประชุม ครม. มีกำหนดประชุมหารือกับสำนักงานณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อาทิ การใช้ที่อยู่อาศัยบริเวณป่าชายเลน (ประมาณ 33 ครัวเรือน 140 ราย) การประมงบริเวณชายฝั่ง ประเด็นปัญหา อุปสรรค และหารือร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในประเด็นการให้ความช่วยเหลือ SME

 “เป็นนโยบายของนายภูมิธรรม ที่ต้องการให้ทีมพาณิชย์ ทั้งในระดับรัฐมนตรี และในระดับข้าราชการประจำ เวลามีงานหรือการประชุมสำคัญ ๆ จะต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม ออกไปเป็นทีม เพื่อไปรับฟังประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ และนำมาพิจารณาช่วยเหลือ ซึ่งจะช่วยให้สามารถรู้ปัญหาเร็ว แก้ปัญหาได้ไว และเกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการ และ SME ของประเทศ”นายวิทยากรกล่าว

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!