WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1aaaDCovid19 1

มาตรการด้านพลังงานเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากไวรัสโคโรนา (Covid-19)

   กระทรวงพลังงาน ได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากผลกระทบของไวรัส Covid-19 จึงได้วางมาตรการพลังงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยเร่งการจ้างงาน และลดต้นทุนค่าไฟฟ้าผู้ประกอบการ เพื่อหวังการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม โดยได้เสนอมาตรการดูแล และเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจ เพิ่มเติมให้คณะรัฐมนตรีทราบ ดังนี้

     ? ด้านการลดค่าครองชีพของประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการ

         มาตรการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าให้ผู้ประกอบการ โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติให้ผ่อนผันการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) จากเดิมกำหนดให้ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องจ่ายในจำนวนที่ตายตัวคือร้อยละ 70 ของการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในรอบ 12 เดือน ไม่ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าจะใช้ไฟฟ้าถึงจำนวนที่กำหนดหรือไม่ก็ตาม โดยเปลี่ยนมาเป็นผ่อนผันให้จ่ายตามการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 3-7 เช่น กลุ่ม SMEs โรงงานอุตสาหกรรม และโรงแรม ให้มีผลตั้งแต่ เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 รวม 3 เดือน

         มาตรการลดค่าไฟฟ้าอย่างน้อยร้อยละ 30 ให้กับผู้ประกอบการโรงแรมหรือหอพักที่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นที่พักหรือโรงพยาบาลสนาม 2 รูปแบบ คือ ที่พักหรือโรงพยาบาลสนามที่ใช้พักฟื้นผู้ป่วยโรคโควิด-19 และที่พักหรือโรงพยาบาลสนามที่ใช้สังเกตอาการของผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังฯ

         มาตรการปรับลดอัตราสำรองน้ำมันดิบ ตามกฎหมายจากร้อยละ 6 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งประสบปัญหาการใช้น้ำมันที่ลดลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะน้ำมันอากาศยาน ทำให้ประสบปัญหาถังเก็บน้ำมันไม่เพียงพอ จึงขอลดอัตราสำรองน้ำมันดิบจากร้อยละ 6 โดยระยะแรก ลดสำรองเป็นร้อยละ 4 ระยะเวลา 1 ปี และระยะที่สอง สำรองเป็นร้อยละ 5 หลังจาก 1 ปี เป็นต้นไป

พร้อมกับขยายระยะเวลาการคงอัตราสำรองก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ตามกฎหมายที่ร้อยละ 1 ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน (สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564) รวมทั้งสนับสนุนการเพิ่มปริมาณการจัดเก็บน้ำมันของคลังน้ำมัน เพื่อรองรับภาวะน้ำมันที่มีปริมาณล้นสต็อก โดยให้มีปริมาณการจัดเก็บน้ำมันสูงสุดได้ตามที่กฎหมายกำหนด

     ? ด้านการส่งเสริมการลงทุนและส่งเสริมอาชีพด้านพลังงาน

        ? เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นประมาณ 2,000 อัตรา ในการสร้างแท่นผลิต พร้อมกับผลักดันให้เกิดกิจกรรมการรื้อถอนแท่นผลิตที่จะไม่ได้ใช้งานต่อ โดยเฉพาะในแหล่งเอราวัณและแหล่งบงกช ที่จะมีการรื้อถอนแท่นผลิตจำนวน 53 แท่น

        ? เกิดการลงทุนกว่า 10,000 ล้านบาท

        ? เกิดการจ้างงานที่เป็นคนไทยกว่า 1,000 อัตราต่อปี (รื้อถอน 25 แท่นต่อปี)

        ? การส่งเสริมการใช้วัสดุอุปกรณ์หรือบริการจากภายในประเทศ เช่น การใช้เรือไทย โดยหารือกับผู้รับสัมปทานและกรมเจ้าท่า

การเสนอมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของกระทรวงพลังงานเพิ่มเติมนี้ จะเป็นประโยชน์ทั้งกับภาคประชาชนและเอกชนที่กำลังได้รับผลกระทบ และที่สำคัญยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในอีกทางหนึ่งด้วยในสถานการณ์นี้

#มาตรการด้านพลังงานเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากไวรัสโคโรนา #Covid19 #พลังงานเพื่อทุกคน #EnergyForAll #มีพลังงานมีความสุข #กระทรวงพลังงาน #MinistryofEnergy #MoEN

******************************************

 

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!