WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1aไพศาล ดั่นคุ้ม

อย. เตือนประชาชนอย่าซื้อยาโมลนูพิราเวียร์ ผ่านช่องทางออนไลน์

      นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวพบการขายยาโมลนูพิราเวียร์ทางสื่อออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบช่องทางที่มีการขายยาออนไลน์ทุกช่องทาง ได้ดำเนินการสั่งระงับโฆษณาและดำเนินคดีโฆษณาขายยาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มตลาดร้านค้าออนไลน์ (E-marketplace) เพื่อไม่ให้เป็นช่องทางที่ใช้ส่งต่อยาผิดกฎหมายให้ผู้บริโภค

      และจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่ลักลอบขายในทุกช่องทาง รวมไปถึง อย. ยังได้ร่วมกับกรมควบคุมโรคในการเฝ้าระวังการนำเข้ายาตามด่านต่างๆ เพื่อสกัดไม่ให้มีการนำเข้ายาผิดกฎหมายหรือยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับทาง อย. เข้ามาในประเทศอีกด้วย

      นอกจากนี้ อย. ภายใต้การนำทีมของนายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ลงพื้นที่ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในวันนี้ (13 กรกฎาคม 2565) เพื่อตรวจสอบสถานพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ย่านคลองหลวง ที่ได้รับการสนับสนุนยาโมลนูพิราเวียร์จากทางภาครัฐ ว่ามีการจ่ายยาตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างถูกต้องหรือไม่ ซึ่งสถานพยาบาลได้มีการโฆษณาแพคเกจรักษาโรคโควิด 19 หลายรูปแบบให้ผู้ป่วยเลือกรับบริการ บางแพคเกจมีการโฆษณาด้วยข้อความว่าจะมีการจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์หรือยาโมลนูพิราเวียร์ให้ผู้ป่วยด้วย แต่ยาดังกล่าวเป็นยาควบคุมพิเศษที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์ ซึ่งสถานพยาบาลไม่สามารถโฆษณาได้นอกจากได้รับอนุญาต แต่จากการตรวจสอบไม่มีการขออนุญาตแต่อย่างใด กรณีนี้ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแล้ว

       ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีการสำรองยาโมลนูพิราเวียร์ในจำนวนที่เพียงพอสำหรับการรักษาโรคติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย แต่ที่สำคัญ ขอให้รับยาจากแหล่งที่ถูกต้อง คือ โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่ได้รับจัดสรรยาจากภาครัฐ ไม่ควรซื้อยาผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ โดยยาโมลนูพิราเวียร์เป็นยาที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์ ซึ่งแพทย์จะมีการประเมินอาการและสั่งจ่ายตามข้อบ่งใช้ตามแนวทางการรักษาโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

     นอกจากนี้ ยาโมลนูพิราเวียร์ยังมีข้อควรระวังในการใช้ยา โดยเฉพาะการห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และยังต้องมีการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยาอย่างใกล้ชิดด้วย หากผู้ป่วยสั่งซื้อยาโมลนูพิราเวียร์ทางออนไลน์มากินเองอาจได้รับยาปลอม ยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ซึ่งไม่ปลอดภัย ต่อตัวผู้ป่วยเอง และการใช้ยานี้อย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดเชื้อดื้อยา ไม่สามารถใช้ยาโมลนูพิราเวียร์รักษาโรคติดเชื้อโควิด 19 ได้อีกต่อไป

      เลขาธิการฯ กล่าวย้ำว่า หากผู้บริโภคพบเห็นการขายยาโมลนูพิราเวียร์ทางช่องทางออนไลน์ใดๆ ขอให้แจ้งได้ทางสายด่วน อย. 1556 อีเมล์ 1556@fda.moph.go.th  Line @FDAThai  Facebook : FDAThai หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!