WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1166 วัดพระธาตุเชิงชุม

บุญใหญ่นัดสำคัญ! เชิญชวนชาว กทม.และภาคกลางร่วมทอดผ้าป่าทองคำ

กับหลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด สร้างปลียอดทองคำพระธาตุเชิงชุม

เสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม .ปทุมธานี

          เนื่องด้วยวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองสกลนคร ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญเมือง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้มีการหุ้มปลียอดทองคำและสุวรรณฉัตรทอง 7 ชั้นประดับอยู่บนยอดองค์พระธาตุเชิงชุม เพื่อให้มีความแข็งแรงคงทนและสง่างาม สมกับเป็นหนึ่งในพระธาตุศักดิ์สิทธิ์สำคัญแห่งแผ่นดิน โดยขณะนี้ได้ดำเนินการถึงการหุ้มปลียอดทองคำในส่วนที่ 2 และ 3 แล้ว จึงมีการจัดพิธีทอดผ้าป่าทองคำขึ้นที่ภาคกลาง เพื่อให้สาธุชนในเขตกรุงเทพฯ ปริมาณฑล และภาคกลางได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมถวายทองคำหรือปัจจัยกับมือตัวเอง โดยครั้งนี้ได้รับเมตตาจากพระราชวชิรธรรมาจารย์ ภาวนาวิธานธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี (หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม) พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ท่านเจ้าอาวาส วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) .อุดรธานี เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยผู้แทนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และคณะสงฆ์ รับมอบทองคำและปัจจัยในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม .คลองควาย .สามโคก .ปทุมธานี พิธีเริ่มด้วยการตักบาตร ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ตั้งแต่เวลา 6.45. จนถึงพิธีทอดผ้าป่าทองคำตั้งแต่เวลา 9.00 - 11.00.

          ผู้ที่ไปร่วมสามารถนำทองคำหรือปัจจัยไปถวายกับมือตนเองที่วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม .ปทุมธานี ตามวันและเวลาดังกล่าว หรือ สามารถโอนร่วมบุญที่ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาสกลนคร เลขบัญชี 316 - 4 - 80833 - 3 ชื่อบัญชี วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เพื่อบูรณะหุ้มปลียอดทองคำพระธาตุเชิงชุมส่วนที่ 2 และ 3 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ พระครูสกลวรานุกิจ (ดร.สุริยา) โทร 089-941-3972, อาจารย์วิจักษณ์ สองจันทร์ โทร 086-982-2915 โดยเมื่อรวบรวมทองคำได้ครบตามกำหนดแล้ว จะดำเนินการนำทองคำไปหล่อและรีดทำเป็นแบบ และจะมีพิธียกปลียอดทองคำในส่วนที่ 2-3 ในโอกาสต่อไป

 

1166 วัดพระธาตุเชิงชุม2

 

          พระครูสกลวรานุกิจ (ดร.สุริยา) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ผู้แทนเจ้าอาวาสฯ กล่าวว่าพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร สร้างขึ้นมาก็เพื่อครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์เอาไว้ ภายในวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานของ หลวงพ่อพระองค์แสน พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสน นอกจากนี้ภายในบริเวณของวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่เล่ากันว่าเป็นทางเชื่อมระหว่างเมืองมนุษย์กับเมืองพญานาค ที่จมอยู่ใต้หนองหาร ซึ่งชาวสกลนครนั้นเชื่อว่าการมาสักการะพระธาตุเชิงชุม จะช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวง อีกทั้งยังขอพรให้มีโชคลาภและความคล่องตัว ในโอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศและทั่วโลก ร่วมบริจาคทองคำหรือปัจจัย เพื่อสร้างปลียอดทองคำส่วนที่ 2 และ 3 (ที่ยังขาดอยู่อีก 66 กิโลกรัม) ให้แล้วเสร็จถวายเป็นพุทธบูชา เป็นพลังบุญเพื่อแผ่นดินครั้งประวัติศาสตร์นี้ สืบไป

          อานิสงส์การถวายฉัตร/บูรณะฉัตร-ปลียอด ด้วยทองคำ เป็นพุทธบูชา มีอานิสงส์ไม่มีประมาณ ครอบจักรวาล ตามแต่จะปรารถนา ในพระไตรปิฎกได้กล่าวไว้ว่า พระพุทธเจ้าปทุมุตระได้ตรัสถึงผลแห่งการถวายฉัตรเป็นพุทธบูชาด้วยใจอันบริสุทธิ์ว่า

          “…ผู้ใดถวายฉัตรอันประดับแล้วเป็นที่รื่นรมย์ใจนี้…”

          “…ด้วยความเลื่อมใสแห่งจิตนั้น ผู้นั้นจะไม่ไปสู่ทุคติเลย…”

          “…จักได้เสวยเทวรัชสมบัติในเทวดา 3 ครั้ง…”

          “…จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช 32 ครั้งในแสนกัลป์…”

          “…ผู้นั้นจักเป็นโอรสผู้รับมรดกในธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้น..”

          “…กำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้ว จักเป็นผู้ไม่มีอาสวะนิพพาน…”

 

ผู้ประสงค์เป็นเจ้าภาพ หรือ ออกโรงทานฯ แจ้งความประสงค์ได้ที่ 

คุณเอ๋ 0892002866

 

A1166

 Click Donate Support Web

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100NHA720x100

เจนเนอราลี่

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!