WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

TU Thiraphong

TU ไทยยูเนี่ยน ร่วมฉลองวันสตรีสากล 2565 ยกย่องผู้หญิงที่ทำงานอยู่ในองค์กร

   บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมฉลองวันสตรีสากล ประจำปี 2565 ยกย่องผู้หญิงที่ทำงานอยู่ในองค์กร ซึ่งมีอยู่ทุกหน่วยธุรกิจในประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ไทยยูเนี่ยนดำเนินธุรกิจอยู่ ด้วยการแบ่งปันเรื่องราวแรงบันดาลใจและการทำงาน ทั้งในทวีปเอเชีย แอฟริกา ยุโรป และอเมริกาเหนือ ในโซเชียลมีเดียทุกสัปดาห์เริ่มจากวันนี้เป็นต้นไป

      นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ที่ไทยยูเนี่ยน เราภูมิใจที่บริษัทมีพนักงานหญิงมากกว่าครึ่งหนึ่งของพนักงานทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารทะเลทั่วโลกยังมีความไม่เท่าเทียมทางเพศอยู่ ซึ่งไทยยูเนี่ยนได้เดินหน้าผลักดันเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง และผมมองว่าในส่วนของไทยยูเนี่ยน เรายังสามารถพัฒนาในด้านนี้ได้ดียิ่งขึ้นไปอีก ผมได้ผลักดันเรื่องความหลากหลายทางเพศในองค์กรของเราให้มากขึ้นในทุกระดับโดยเฉพาะในระดับผู้บริหาร และนับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทใหม่ ซึ่งเป็นผู้หญิงทั้ง 2 ท่าน คือคุณพรรณสิรี อมาตยกุล และ คุณภคพรรณ ลีวุฒินันท์”

women day

      สำหรับ องค์กรที่เน้นการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งอย่างไทยยูเนี่ยน ผู้หญิงถือว่ามีความสามารถที่โดดเด่นเฉพาะตัวซึ่งมีความสำคัญกับบริษัท ทั้งยังมีความเห็นอกเห็นใจในการทำงานซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในช่วงเวลาที่สถานการณ์ทั่วโลกมีความไม่แน่นอน และยังช่วยสร้างความสามารถในการปรับตัวให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยยูเนี่ยนกล่าวเพิ่มเติม

     ทีมบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของไทยยูเนี่ยนจึงผลักดันให้เกิดความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การดูแลบุคลากรทั่วโลก ด้วยความเชื่อที่ว่าบุคลากรที่มีความหลากหลายจะนำไปสู่นวัตกรรมและความสำเร็จทางธุรกิจ บริษัทยังให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานให้สามารถรักษาสมดุลย์เรื่องงานและชีวิตส่วนตัว ยกตัวอย่างไทยยูเนี่ยนอเมริกาเหนือมีการขยายระยะเวลาการลาคลอดให้กับพนักงานที่เป็นพ่อและคู่ครองด้วย เพื่อช่วยดูแลครอบครัวให้กับพนักงานได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

TU720x100

      สำหรับ ไทยยูเนี่ยนยุโรปมีการริเริ่มโครงการต่างๆ เช่น โครงการป้องกันมะเร็งสำหรับพนักงานผู้หญิงในประเทศโปแลนด์ โครงการความหลากหลายทางเพศในประเทศอังกฤษ การออกผลิตภัณฑ์ทูน่ากระป๋องกล่องสีชมพูในประเทศฝรั่งเศสร่วมกับสมาคมต่อต้านมะเร็งเต้านม ไทยยูเนี่ยนยุโรปยังได้ปรับปรุงสวัสดิการให้กับพนักงานที่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์

      “ในประเทศไทย เรามีสวัสดิการที่หลากหลายขึ้นแก่พนักงานที่ตั้งครรภ์ รวมถึงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ การจัดหาพื้นที่สำหรับคุณแม่มือใหม่ที่อำนวยความสะดวกในการให้นมบุตร พร้อมฝึกอบรมการดูแลเอาใจใส่ทารกแรกเกิดและโภชนาการที่ดี อีกทั้ง ให้สิทธิลาคลอดและการลาสำหรับคุณพ่อมือใหม่อีกด้วย”นายธีรพงศ์กล่าวทิ้งท้าย

 

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C JGC 720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

วิริยะ 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!