WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

ขสมเดินรถเฉพาะกิจ ให้บริการฟรี 5 เส้นทาง อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9 ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 13 ต.ค.นี้   ก. จัด          

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ขสมก.จึงจัดเดินรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการเดินทางไปเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้


  1. จัดเดินรถโดยสารธรรมดา วิ่งให้บริการฟรี  ในเส้นทางเดินรถเฉพาะกิจ จำนวน 5 เส้นทางให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. หรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมด  รถคันแรก ออกจากท่าต้นทาง เวลา 08.00 น.  คันสุดท้าย ออกจากท่าต้นทาง เวลา 16.00 น.  โดยจะปล่อยรถโดยสารทุก ๆ 20 นาที  โดยมีรายละเอียดเส้นทาง ดังนี้      
            เส้นทางที่ 1  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ   จอดรับ - ส่ง บริเวณกรมทางหลวง
            เส้นทางที่ 2  สโมสรทหารบก - อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ  จอดรับ - ส่ง บริเวณกรมทางหลวง             เส้นทางที่ 3  สนามศุภชลาศัย - อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ  จอดรับ - ส่งบริเวณกรมทางหลวง         
            เส้นทางที่ 4  สนามหลวง - อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ  จอดรับ - ส่งบริเวณโรงเรียนราชวินิตมัธยม                 เส้นทางที่ 5  วงเวียนใหญ่ - อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จอดรับ – ส่งบริเวณโรงเรียนราชวินิตมัธยม
            ทั้งนี้  จะมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดจอดรับ - ส่ง บริเวณกรมทางหลวง และโรงเรียนราชวินิตมัธยม เพื่อตรวจ ATK ให้กับประชาชน ก่อนเดินทางเข้าอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ  
   2. จัดรถโดยสารธรรมดา วิ่งรับ - ส่งประชาชน ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ (วิ่งวน) จำนวน 15 คัน ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. หรือจนกว่าประชาชนจะออกจากพื้นที่หมด 

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!