WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1a 1Dมาฆบูชา

ขสมก. จัดแผนเดินรถรองรับการเดินทางของประชาชนในวันมาฆบูชา

     นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า ในวันมาฆบูชาที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นวันหยุด ประชาชนนิยมเดินทางไปทำบุญไหว้พระตามสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก 

ขสมก. จึงจัดแผนเดินรถ รองรับการเดินทางของประชาชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้                     

  1. ในเส้นทางปกติ จัดรถออกวิ่ง  วันละ  2,630 คัน  จำนวน 15,453 เที่ยว และเพิ่มการเปลี่ยนกะของพนักงานประจำรถ จำนวน 118  เส้นทาง  ในวันที่  16 ก.พ. 65
  2. จัดเดินรถ AIRPORT  BUS   เชื่อมต่อท่าอากาศยานกรุงเทพฯ  จำนวน  5  เส้นทาง ดังนี้

           -  สาย A 1  ท่าอากาศยานดอนเมือง - สถานีรถไฟฟ้า  BTS  จตุจักร   เฉลี่ยวันละ 16  คัน

           -  สาย A 2  ท่าอากาศยานดอนเมือง - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เฉลี่ยวันละ 12  คัน

           -  สาย A 3  ท่าอากาศยานดอนเมือง - สวนลุมพินี เฉลี่ยวันละ 8  คัน

           -  สาย A 4  ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามหลวง  เฉลี่ยวันละ 8  คัน

           -  สาย S 1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามหลวง  เฉลี่ยวันละ  6  คัน

  1. จัดเดินรถเชื่อมต่อสถานีขนส่งกรุงเทพ จำนวน  5  สถานี รวม   35  เส้นทาง  ดังนี้              

           -  สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร) จำนวน 12 เส้นทาง ได้แก่ สาย 3, 16, 49, 77, 96, 134, 136, 138, 145, 509, 517 และ 536

           -  สถานีขนส่งกรุงเทพ (เอกมัย)  จำนวน 8  เส้นทาง ได้แก่  สาย  2, 23, 25, 71, 72, 501, 508 และ 511                   

           -  สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่)  จำนวน  6  เส้นทาง  ได้แก่  สาย  66, 79, 511, 515, 516 และ 556                  

           -  สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)  จำนวน  7  เส้นทาง  ได้แก่  สาย  4, 7, 21, 25, 34, 73, และ 501                  

          -  สถานีกลางบางซื่อ จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ สาย 49 และ 67   

ด้านมาตรการเพื่อความปลอดภัย

     - การเตรียมความพร้อมของรถโดยสาร ขสมก.ได้ประสานบริษัทเหมาซ่อมตรวจเช็ครถโดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองต่างๆ ตรวจเช็คระบบไอเสีย และตรวจวัดค่าไอเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมทั้งให้พนักงานขับรถโดยสาร ตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารและอุปกรณ์ส่วนควบ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบเบรก ประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติ และถังดับเพลิง เป็นต้น ก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชน

      - การเตรียมความพร้อมของพนักงานประจำรถ ให้หัวหน้างาน ตรวจความพร้อมทางด้านร่างกายของพนักงานประจำรถ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจใบอนุญาตขับขี่ก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง  พร้อมทั้งกำชับพนักงานขับรถให้เปิดประตูเมื่อรถจอดสนิท และปิดประตูก่อนนำรถออกจากป้าย ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด และให้ระมัดระวังผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน 

        รวมถึงให้พนักงานเก็บค่าโดยสารช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในการขึ้น-ลงรถโดยสารแก่ผู้ใช้บริการ และจัดพนักงานสายตรวจพิเศษ นายตรวจ ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

วิริยะ 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!