WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1a1CJSLจ่ายเงิน

รมว.เฮ้ง พอใจ หลัง กสร.มีคำสั่งให้ JSL จ่ายเงินที่ลูกจ้างพึงได้รับตามกฎหมายแรงงาน

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พอใจ หลังทราบว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มีคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ให้บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด จ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน ภายในวันที่ 4 กันยายน 2565 พร้อมเตรียมยื่นขอรับเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างต่อ

      นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตั้งแต่มีข่าว JSL เลิกจ้างลูกจ้าง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้กำชับให้กระทรวงแรงงานเร่งดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ต่อมา ผมได้รับรายงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ว่า พนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 (สรพ.4)  มีคำสั่งให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แล้ว โดยในวันนี้ (21 กรกฎาคม 2565) เวลา 10.00 น. ลูกจ้าง JSL ได้ทยอยกันมารับคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน และยื่นคำขอรับเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพิ่มเติมจากวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีลูกจ้าง JSL มายื่นคำขอฯ ทั้งหมด 74 ราย ขั้นตอนหลังจากนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะให้ความเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์แก่ลูกจ้างทันที

     ทางด้าน นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากที่พนักงานตรวจแรงงาน สรพ.4 มีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วนแล้ว จะนำคำสั่งดังกล่าวไปปิด ณ ที่ทำการของบริษัทฯ ซึ่งผลของคำสั่งนายจ้างจะต้องปฏิบัติภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง

      รวมกับระยะเวลาของขั้นตอนการปิดคำสั่งอีก 15 วัน โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 4 กันยายน 2565 ทั้งนี้ กสร. จะเร่งดำเนินการอนุมัติกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโดยเร็ว ซึ่งคาดว่าจะได้รับเงินสงเคราะห์ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่จะถึงนี้ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนลูกจ้าง JSL ให้ได้เร็วที่สุด

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!