WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1Bสร้างงานฝันเด็กเพชร

จับกัง 1 ส่ง ‘ที่ปรึกษา ธิวัลรัตน์’ เปิดนัดพบแรงงานใหญ่ ‘สร้างฝันเด็กเพชร สู่เส้นทางอาชีพ…การมีงานทำ’

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายนางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานวันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานใหญ่ ‘สร้างฝันเด็กเพชร สู่เส้นทางอาชีพ>>>การมีงานทำ’ ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

โดยมีนางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับ

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีนโยบายในการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง สถานประกอบการ มาโดยตลอด เพื่อลดปัญหาการว่างงาน และสนับสนุนให้ภาคเอกชนยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ประกอบกับผลพวงจากนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล ทำให้ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวตามการกลับมาของนักท่องเที่ยว ภาคธุรกิจฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น และทำให้ผู้ประกอบการมีความต้องการแรงงานสูงขึ้น

กระทรวงแรงงานจึงจัดงานวันนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ว่างงานสามารถสมัครและสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง/สถานประกอบการจำนวนมากโดยตรงในคราวเดียว ผู้สมัครงานสามารถคัดเลือกตำแหน่งงานว่างที่ตรงกับความรู้ความสามารถ ส่วนนายจ้างสถานประกอบการได้พนักงานที่มีทักษะตรงกับการทำงาน

นอกจากนี้ ยังเชิญนายจ้าง สถานประกอบการจากจังหวัดภูเก็ตที่กำลังต้องการรับสมัครแรงงานภาคการท่องเที่ยว โรงแรม และบริการจำนวนมาก มาตั้งบูธรับสมัครงานโดยตรง ร่วมกับการรับสมัครและสัมภาษณ์งานผ่านระบบ Zoom เพื่อเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ ระหว่างจังหวัดที่มีคนต้องการหางานทำจำนวนมากแต่มีตำแหน่งงานว่างไม่เพียงพอ กับจังหวัดที่มีตำแหน่งรองรับแต่ขาดแคลนแรงงาน

“การจัดงานวันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานใหญ่ “สร้างฝันเด็กเพชร สู่เส้นทางอาชีพ>>>การมีงานทำ” ในวันนี้ ถือเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สนับสนุนให้แรงงานทุกกลุ่มได้กลับเข้าสู่ระบบการจ้างงาน ได้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป” ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า งานวันมหกรรมอาชีพฯ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยภายในงานมีนายจ้าง/สถานประกอบการชั้นนำ ร่วมรับสมัครและสัมภาษณ์งาน จำนวน 55 แห่ง อาทิ บริษัท แคลคอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก บริษัท ไทยฟอร์จจิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร จำกัด

และสถานประบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และ ศูนย์กระจายสินค้า CDC ภูเก็ต บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (สถานีภูเก็ต) ซึ่งมีตำแหน่งงานว่าง 109 ตำแหน่ง จำนวน 2,116อัตรา โดยตำแหน่งงานที่มีความต้องการมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ พนักงานฝ่ายผลิต ผู้จัดการร้าน พนักงานขาย วิศวกร และพนักงานคลังสินค้า ตามลำดับ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ การแนะแนวอาชีพ ทดสอบความถนัดความพร้อมทางอาชีพ นิทรรศการจากสถานศึกษาสายอาชีพ/สายวิชาการ open House นิทรรศการของสถานประกอบการ ภาคโรงงาน ภาคบริการ และภาคการท่องเที่ยว นิทรรศการอาชีพเสมือนจริงจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ การสาธิตอาชีพอิสระอาชีพกว่า 20 อาชีพ จากภาคตะวันตก และ 8 อำเภอ ในจังหวัดเพชรบุรี

รวมทั้งจากสถาบันการศึกษาด้านอาชีพ การบรรยายจากนักขายออนไลน์มืออาชีพ เชิญเลือกช็อปสินค้าคุณภาพจากกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน เลือกชิมอาหารอร่อยจากร้านค้าแฟรนไชส์ และ Food Truck อาทิ ร้านช็อคบอลปริมปริม ร้าน Croffle.croff วาฟเฟิลบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน ร้านกล้วยเถอะคับ (กล้วยปิ้งภูเขาไฟ น้ำตาลโตนด ) ร้านโตเกียว ชาชัก Panda 168 และร้าน Duca’tim ไอติมไม่อ้วน พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลรับของที่ระลึก

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถรวมงานได้จนถึงวันที่ 12 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100ais 720x100BANPU 720x100TU720x100sme 720x100

QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!